‘งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ’ ขอนแก่น ยิ่งใหญ่ไร้น้ำเมา

เทศบาลตำบลพระลับ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จัดกิจกรรม “งานบุญบั้งไฟล้านบ้านผือ” (ปลอดเหล้า-เบียร์) ประจำปี บริเวณสวนสาธารณะหนองหอยบ้านผือ ตำบลพระลับ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้นายมานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.เห็นถึงความพยา ยาม ความตั้งใจภายในชุมชน จากการมีส่วนร่วมสร้างประเพณีดีงามด้านการฟื้นฟูคุณค่าทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการงดเหล้าในงานบุญบั้งไฟ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความภาคภูมิใจ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการรณรงค์โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม


ทั้งนี้ เป็นการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัด ตลอดจนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ที่สำคัญการรณรงค์ลด ละ เลิกเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้เกิดค่านิยมที่ดีงาม นับเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมและนำไปเป็นแบบอย่างสำหรับพิธีกรรมขอฝน ซึ่งถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความตั้งใจซึ่งสืบทอดกันมายาวนานของชาวอีสานอย่างแท้จริง


นายยุทธชัย ลาคำ นายกเทศมนตรีตำบลพระลับ ในฐานะประธานการจัดงาน เปิดเผยว่า การจัดงานส่งเสริมงานประ เพณีบุญบั้งไฟตำบลพระลับ (ปลอดเหล้าเบียร์) ประจำปี 2554 ครั้งนี้ เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยบันดาลความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชุมชน เทศบาลตำบลพระลับและประชาชนชาวตำบลพระลับทุกคนได้พร้อมใจกันจัดเป็นงานบุญปลอดเหล้าเป็นปีที่ 2


หลังจากที่ปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ทำให้การทะเลาะวิวาท ชกต่อยเพราะเมาลดลง อุบัติเหตุในพื้นที่จัดงานลดน้อยลง ภาพรวมการจัดงานดีขึ้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแนวทาง  Creative Economic เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีของผู้คนในชุมชนมากขึ้น


จากการสำรวจปีที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เห็นด้วยกับการจัดงานโดยไม่มีเหล้า-เบียร์ จึงได้รับการตอบเป็นอย่างรับดี ขบวนแห่นาคและขบวนแห่บั้งไฟล้านบ้านผือมีการรณรงค์ปลอดเหล้า จึงสร้างความสบายใจต่อพ่อนาค-แม่นาค โดยเชื่อว่าเป็นขบวนแห่นาคในงานบุญที่ขาวสะอาด อีกทั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและป้องกันการทะเลาะวิวาทอีกด้วย หลังจากนั้นจึงเกิดเป็นข้อห้ามของชุมชนในการจัดงานบุญต่างๆ ขึ้น


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ