"งานต่างใจ ไทยเดียว"

featured

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) – องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน – มูลนิธิเพื่อคนไทย จับมือ “เครือข่ายเดินหน้าปฏิรูป” และเพื่อนภาคีกว่า 10 องค์กรร่วมจัดงาน “ต่างใจไทยเดียว” เปิดพื้นที่สื่อสารสร้างการอยู่ร่วม 4 วัน 4 ประเด็น “Active Citizenship-Togetherness-Youth-Anti-corruption ณ ลานเซ็นทรัลคอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/DawzGi

Shares:
QR Code :
QR Code