งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

ขอเชิญทุกองค์กรร่วมแสดงพลัง สู้โกง รูปแบบออนไลน์ ผ่านการแชร์ Live Video กิจกรรมภาคเวที

งานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
การร่วมพลังสู้โกงแบบออนไลน์ที่เข้าร่วมได้จากทุกส่วนของโลก

จับโกงโคตรง่ายแค่ปลายนิ้ว (Power of Data)
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 13.30 – 15.30 น.

งานต่อต้านคอร์รัปชัน 2563

Shares:
QR Code :
QR Code