งานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ โครงการ Gen A “รวมพลคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา” ปี5

featured

เมื่อวันที่ 3 มเษายน 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (ศรร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิธรรมดี กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแห่งประเทศไทย บริษัท โสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จัดงานประกาศผลรางวัลรอบชิงชนะเลิศการประกวดเฟ้นหาโครงการจิตอาสาเปลี่ยนประเทศประจำปี 2559 ในโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ปี 5 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) “พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ” นำไปสู่การเกิดกิจกรรมกว่า 300 โครงการโดยเยาวชนทั่วประเทศได้มีพื้นที่แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในชุมชนและสังคมของตนอย่างยั่งยืน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/iNJbs8

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ