งานกิจกรรม สานสุขตะลอนทัวร์ ตะลุยทุ่งรังสิต…เรียนรู้ชีวิตพอเพียง

featured

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมสานสุขตะลอนทัวร์ ตะลุยทุ่งรังสิต…เรียนรู้ชีวิตพอเพียง ภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยรับสมัครกลุ่มครอบครัว 40 ครอบครัวร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกร เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในเมือง พร้อมลงมือปฏิบัติจริงๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/ao0y2r

Shares:
QR Code :
QR Code