งานกิจกรรมสอนศิลป์ ปั้น ระบาย วาดลายเส้น

featured

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชวนน้องๆ อายุ 8 – 12 ปี เข้าร่วมกันเปิดจินตนาการ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับงานศิลปะหลายรูปแบบ ทั้งปั้น ระบาย และวาดลายเส้น อย่างสนุกสนานไปกับพี่ๆ ใจดีจากสถาบันศิลปะบำบัดฯ งานนี้ได้ทั้งเทคนิค วิธีการสร้างงานศิลปะ และยังเสริมสร้างพัฒนาการ สมาธิ รวมไปถึงได้เรียนรู้เสริมทักษะ สร้างสมดุล และสุนทรียภาพสำหรับเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code