งานกิจกรรมดนตรีจากกองขยะ Junk music

featured

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมดนตรีจากกองขยะ(Junk Music) ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ซอยงามดูพลี โดยนำเอาวัสดุเหลือใช้ หรือขยะชนิดต่างๆเพื่อมาค้นหาเสียง และประดิษฐ์เครื่องดนตรีอย่างง่าย เปลี่ยนขยะเป็นเพอร์คัสชั่น(percussion) ตี กระทบ เคาะ เขย่า จนเกิดเสียงและจังหวะดนตรี พร้อมทั้งฝึกสร้างจังหวะเพื่อสื่อสารกับคนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์ ในงานนี้มีผู้ปกครองพาลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างครึกครื้น

Shares:
QR Code :
QR Code