งานการประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7 นโยบายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของทุกคน

featured

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.)สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 7 หัวข้อ นโยบายแอลกอฮอล์เป็นเรื่องของทุกคน Ownership in alcohol policy ในระหว่างวันที่ 14-15 ก.พ. นี้ มีทั้งตัวแทนในระดับพื้นที่ ประชาคมจากทั่วประเทศ และนักวิชาการจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 600 คน เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ข้อมูลด้านวิชาการใหม่ๆและทบทวนกฎหมายการบังคับใช้ที่ผ่านมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/hp5Nhu

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ