งานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน

featured

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่โรงแรมเดอะสุโกศล นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย สู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 มี.ค. 2556 ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/lC8U8l

Shares:
QR Code :
QR Code