งานกาชาด สระแก้ว “ปลอดเหล้า” สืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพา


แฟ้มภาพ

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว ร่วมรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, กรมสรรพสามิต, ตำรวจ, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, ทหารและนักศึกษา เขตจังหวัดสระแก้ว ร่วมรณรงค์งดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานฯ และออกตรวจ เตือน การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ได้ดำเนินการออกตรวจ เตือน การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจตราพบว่า ผู้ประกอบการร้านค้าให้ความร่วมมือในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างดี เพียงแต่ประชาชนประมาณ 3-5 ราย ที่เข้ามาเที่ยวในงานฯ ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (เบียร์) เข้ามาในบริเวณงาน ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมงาน ได้ดำเนินการตักเตือน และทุกค่ำคืนของการจัดงานจะมีการประชาสัมพันธ์ห้ามผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายสุรา และผู้เข้าเที่ยวชมงานห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในงานเด็ดขาด โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร เข้าร่วมตรวจความเรียบร้อยภายในงานอย่างเข้มงวดอีกด้วย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดสระแก้ว

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ