งาน“กรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0”

featured

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่กรมควบคุมมลพิษ จัดงาน“กรมควบคุมมลพิษเดินหน้าสู่องค์กรสร้างสุข Thailand 4.0” โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในโครงการสร้างเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของกรมควบคุมมลพิษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/cdMAfI

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ