งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาพ ลดอุบัติเหตุบนถนน

ที่มา : เว็บไซต์ไทยโพสต์


ภาพประกอบจาก เว็บไซต์ไทยโพสต์


งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาพ ลดอุบัติเหตุบนถนน thaihealth


จากข้อมูลการประเมินผลการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน(ศวปถ.) พบว่าอัตราการดื่มเหล้าลดลง 10% ยอดผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้าโรงพยาบาลลดลง50-60 รายต่อวันและจำนวนผู้พิการลดลงเหลือ2-3 คนต่อวันตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้ประสบอุบัติเหตุที่ลดลงเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาประสบผลสำเร็จ


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ร่วมกับเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกทม. เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตอาสาสมัครผู้ถูกคุมประพฤติกองบังคับการตำรวจจราจรร่วมเดินรณรงค์ขบวนแฟนซีชวนประชาชนงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อลดอุบัติเหตุลดปัญหาสังคมเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย


องค์การอนามัยโลกหรือWHO รายงานผลความปลอดภัยทางถนนของโลกปี2561 พบว่าประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต32.7 คนต่อประชากร1 แสนคนโดยมากกว่าครึ่งเป็นเหยื่อของการเมาแล้วขับนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายล้านคนผู้พิการอีกหลายแสนคนจึงถือเอาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษารณรงค์ลดดื่มหรืองดการดื่มตลอดช่วงเข้าพรรษาสามเดือนหรือเลิกตลอดชีวิตหากเป็นไปได้


งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาพ ลดอุบัติเหตุบนถนน thaihealth          


วิเชษฐ์ พิชัยรัตน์ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) กล่าวว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงด้านอุบัติเหตุการแก้ปัญหาหรือการลดตัวเลขที่เกิดจากการเสียชีวิตบนท้องถนนจะต้องทำร่วมกันหลายมาตรการเช่นมาตรการดื่มไม่ขับการลดความเร็วบนท้องถนนการปฏิบัติตามกฎจราจรการสวมหมวกนิรภัยการคาดเข็มขัดนิรภัยหรือแม้แต่การเคารพกฎจราจรรวมไปถึงการแก้ไขโครงสร้างทางกายภาพต่างๆเช่นจุดอันตรายหรือจุดที่มีวิสัยทัศน์ไม่ปลอดภัยบนท้องถนนหากดำเนินการหลายมาตรการร่วมกันจะทำให้ตัวเลขลดลงได้นอกจากนี้มาตรการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดวงจรนักดื่มหน้าใหม่ก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่จะช่วยได้เช่นกัน


“สสส.ได้ดำเนินการรณรงค์ให้ลดการดื่มแอลกอฮอล์ตลอดทั้งปีแต่ในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสสำคัญที่จะชวนให้คนไทยหันมาลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุบัติเหตุการเสียชีวิตรวมไปถึงปัญหาการใช้ความรุนแรงในครอบครัวอีกด้วย” นายวิเชษฐ์กล่าว


หากดื่มเหล้า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพในการขับรถจะลดลง 8% และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 2 เท่าของคนปกติเพราะสภาพร่างกายไม่มั่นคงแต่หากดื่มไป 150 มิลลิกรัมเปอเซ็นต์ ประสิทธิภาพการขับรถจะลดลง 1 ใน 3 และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ 40 เท่า


งดเหล้าเข้าพรรษา สร้างสุขภาพ ลดอุบัติเหตุบนถนน thaihealthพ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์รองผู้บังคับการตำรวจจราจรกล่าวว่าประเทศไทยมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการรณรงค์ให้คนหันมาสนใจความปลอดภัยทางถนนจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในวันพระใหญ่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยังมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ทั่วกทม. อีกด้วย


ด้านเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกทม. กล่าวว่าวันเข้าพรรษาถือเป็นโอกาสดีในการงดเหล้าพักตับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีในการลดละเลิกให้ได้ในช่วงระยะเวลาสามเดือนซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับได้มากและจะทำให้เป็นสามเดือนที่แต่ละครอบครัวมีความสุขเพราะผลกระทบจากการดื่มแล้วขับอาจส่งผลให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเลยบางคนต้องนั่งรถเข็นเป็น 10 ปีจึงอยากเห็นสังคมไทยปลอดเหล้าอยากเห็นถนนที่ปราศจากคนเมาอยากเห็นความสวยงามของสังคมไทย


อีกหนึ่งเสียงสะท้อนของผู้ที่นั่งรถเข็นมากกว่า 30 ปี หทัยรัตน์ ประกอบกุล บอกว่าความสุขของคนดื่มเหล้าอาจเป็นความทุกข์ของคนอื่น แม้บางคนจะเลิกไม่ได้เด็ดขาดแต่ก็ไม่อยากให้ขับรถเหยื่อพิการที่ต้องรับเคราะห์จากคนเมาแล้วขับชีวิตเขาต้องทนทุกข์ทรมานมากสูญเสียโอกาสในการมีชีวิตที่ดีในทุกๆด้านจึงอยากวอนนักดื่มทั้งหลายพึงตระหนักอย่าให้ตนเองเป็นต้นเหตุของความทุกข์นี้เลย


การงดเหล้าในช่วงวันเข้าพรรษานอกจากจะช่วยลดอุบัติเหตุแล้วยังช่วยให้ตับได้ฟื้นฟูร่างกายกลับมาแข็งแรงมีเงินเก็บออมและยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิตอีกด้วยสสส. และภาคีเครือข่ายจึงอยากชวนให้ทุกคนหันมาลดละเลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษาโดยสามารถร่วมลงชื่องดเหล้าครบพรรษาได้ที่www.stopdrink.com/sign/

Shares:
QR Code :
QR Code