“งดเหล้าเข้าพรรษา” จุดเริ่มต้นดีๆ ของการเอาชนะเหล้า

หลังคนไทยดื่มเหล้ากว่า 10 ล้านคน

 

 

            ในทุกๆ วันสำคัญทางศาสนา หลายคนมักอยากที่จะทำแต่สิ่งดีๆ ด้วยการไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เพื่อเพิ่มความเป็นศิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้จิตใจได้สดชื่นแจ่มใส นั่นถือเป็นความเชื่อที่ทำกันมาเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณ แต่ปัจจุบันการทำสิ่งดีๆ ไม่ใช่เพียงแค่นั้น การลด ละ เลิกเหล้า ในวันสำคัญอย่างเข้าพรรษา ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการทำความดีได้เช่นกัน…

“งดเหล้าเข้าพรรษา” จุดเริ่มต้นดีๆ ของการเอาชนะเหล้า 

            จากสถานการณ์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยในปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในปี 50 มีคนไทยถึง 10.3 ล้านคนเป็นผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ โดย 3.3 ล้านคนที่ดื่มทุกวันหรือเกือบทุกวัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่มีอัตราการดื่มประจำเพิ่มสูงขึ้นกว่าเมื่อปี 39 ถึง 70 % อีกทั้งผลจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำไปสู่การเจ็บป่วยกว่า 60 โรค ซึ่งในปี 49 พบว่ามีผู้ป่วยจากการดื่มแอลกอฮอล์ ถึง 3 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายถึง 2.6 ล้านคนอีกด้วย โดย ข้อมูลของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา ยังพบว่า เครื่องดื่มที่ประชากรนิยมดื่มมากที่สุด คือ เบียร์ รองลงมา คือ เหล้าขาว และสุราผสม…

 

            ผลร้ายจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากมายจนนับไม่ถ้วน นอกจากจะเกิดผลโดยตรงกับสภาพร่างกายเราเองแล้ว การดื่มแอลกอฮอล์ ยังเป็นตัวก่อปัญหาให้เกิดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก ที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากตัวเลขการให้บริการของ ศูนย์พึ่งได้หรือศูนย์ oscc ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัด 297 แห่ง ในปี 50 พบว่า มีเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่ถูกกระทำทารุณ เข้ารับบริการจำนวน 19,068 ราย และจากสถิติของกองวิจัยและวางแผน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่ พ.ศ.2547-2551 พบอีกว่า มีผู้หญิงเข้าแจ้งความดำเนินคดีการทำร้ายร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาของมูลนิธิเพื่อนหญิง ชี้ให้เห็นว่า ร้อยละ 70-80 ของชาย ที่ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มักใช้ความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยการทุบตีทำร้ายร่างกาย และด่าทอทำร้ายด้านจิตใจ…

 

            ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะผลเสียของมันยังรวมไปถึง อุบัติเหตุที่สามารถคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปได้เพียงเสี้ยววินาที ไหนจะภาวะทางการเงินของครอบครัวที่ต้องแบ่งเงินมาซื้อเหล้าแทนที่จะไปใช้จ่ายอย่างอื่น และเป็นต้นเหตุของการทะเลาะวิวาทเป็นส่วนใหญ่…

 

            เมื่อแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มที่แทบหาข้อดีของมันไม่ได้เลย แต่ทำไมคนไทยอย่างเราๆ ยังคงดื่มกันเข้าไปอีก??? คำถามนี้ยังคงเกิดขึ้นในใจใครหลายๆ คน….

 

            การเริ่มต้นงดเหล้า จึงน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด โดยเฉพาะในวันเข้าพรรษาที่เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของคนที่คิดจะ ลด ละ เลิกเหล้า หรือแม้แต่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดอย่างถาวร เพื่อสุขภาพที่ดีและลดปัญหาต่างๆ ลงได้

 

นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล. กล่าวว่า เมื่อปัญหาต่างๆ ทวีความรุนแรงมากขึ้น โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาจึงเกิดขึ้น โดยได้มีการรณรงค์กันมาตั้งแต่ปี 2546 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละปีมีผู้เข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน เฉลี่ยปีละ 3-4 ล้านคน จากผู้ดื่มทั้งประเทศ และเมื่อมีการสอบถามถึงคุณภาพชีวิต ทุกคนบอกว่าดีขึ้น มีเงินเก็บมากขึ้น ครอบครัวมีความสุขหลังจากเข้าร่วมโครงการ ซึ่งแนวทางการรณรงค์ในปี 53 นี้ จะเน้นที่การใช้พลังของ คนรอบข้าง ของผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะถือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากกับผู้ดื่ม อย่างคนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้เป็นลูก ควบคู่ไปกับการตั้งจิตปฏิญาณตนเองว่าจะงดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา ร่วมทั้งปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

 

            ตั้งแต่เด็กพ่อแม่ทุกครอบครัว มักสอนลูกเสมอว่าเหล้าเป็นสิ่งไม่ดี ไม่ควรดื่ม แต่เมื่อพ่อแม่ดื่มเสียเอง เมื่อให้ลูกหรือคนรอบข้างคอยเตือน จะส่งผลให้เกิดการละอายในสิ่งที่เคยสอนเด็กไว้ และเกิดการอยากเลิกเหล้าในที่สุดได้ นายธีระกล่าว

 

            ผู้จัดการ สคล. กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปฏิญาณตนนั้น โดยพื้นฐานของคนไทยเราแล้ว ศาสนาถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เราจึงใช้สิ่งนี้เป็นพลังช่วยผลักดันให้คนต้องเลิกเหล้า ในวันสำคัญเช่นนี้ ซึ่งการปฏิญาณต่อสิ่งที่ตนเองเคารพบูชา จะทำให้คนเราตั้งใจกระทำมากกว่าการพูดเฉยๆ อีกทั้งคนไทยมักกลัวในบาป บุญ คุณโทษ ที่จะได้รับหากผิดคำพูด

 

            ไม่ว่าแรงผลักดันในการอยากเลิกเหล้าจะมาจากที่ใด ตัวเราเองถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่จะเอาชนะเหล้าได้อย่างถาวร โดยผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษานี้ สามารถเข้าไปลงชื่อ-สกุล และพิมพ์ใบปฏิญาณตนได้ด้วยตนเองได้ที่ www.stopdrink.com

 

            มาร่วมกันทำความดีในวันเข้าพรรษาด้วยการลด ละ เลิกเหล้ากันดีกว่านะครับ…

 

 

 

 

 

ที่มา: ณัฏฐ์ ตุ้มภู่ Team content www.thaihealth.or.th

 

 

Update :12-06-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : ณัฏฐ์ ตุ้มภู่

 

Shares:
QR Code :
QR Code