งดเหล้าอีสานล่างร่วมคณะสงค์ รณรงค์งดเหล้าในกัมพูชา

งดเหล้าอีสานล่าง สบช่องร่วมคณะสงค์ รณรงค์งดเหล้าในกัมพูชา

สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เห็นเป็นโอกาสต่อยอด จากกรณีผู้ว่าฯเสียมเรียบ กัมพูชา ประกาศปลดป้ายโฆษณาสุรา สบช่องร่วมเดินทางกับคณะสงฆ์เพื่อเข้าไปขยายแนวคิดเรื่อง “งานบุญปลอดเหล้า” ชวนพระสงฆ์กัมพูชาเป็นแกนนำขับเคลื่อน

นายศักดา เชื้ออินทร์ นายศักดา เชื้ออินทร์ ประธานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ย. 54 นี้ ตนได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศกัมพูชา เพื่อสนองงานคณะสงฆ์จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ในการหาลู่ทางสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างคณะสงฆ์ไทย-กัมพูชา จึงถือโอกาสนำเสนอแนวคิด ทำบุญให้ได้บุญ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า  ให้คณะสงฆ์กัมพูชาได้พิจารณาด้วย 

ทั้งนี้เพราะประเพณีวัฒนธรรมทางจังหวัดสุรินทร์กับทางกัมพูชาแถบจังหวัดเสียมเรียบ มีความคล้ายคลึงกันมาก รวมทั้ง พิธีกรรม ความเชื่อ ทางพุทธศาสนา ก็มีความแตกต่างกันไม่มากนัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำสอนเรื่องการรักษาศีล ก็ถือว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งพฤติกรรมการบริโภคสุราของชาวกัมพูชาก็นับว่าเป็นปัญหาสังคมอย่างมาก หากการณรงค์เพื่อลดละเลิกสุรา สามารถกระทำผ่านพระสงฆ์ได้ก็คาดว่าจะสามารถบรรเทาปัญหาการบริโภคสุราของชาวกัมพูชาได้ระดับหนึ่ง 

งดเหล้าอีสานล่าง สบช่องร่วมคณะสงค์ รณรงค์งดเหล้าในกัมพูชา งดเหล้าอีสานล่าง สบช่องร่วมคณะสงค์ รณรงค์งดเหล้าในกัมพูชา

นอกจากนี้ ยังจะเป็นภาคีทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วได้เป็นอย่างดี และทางเครือข่ายงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างเอง ก็มีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นจุดเชื่อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหนุนเสริมได้  เพราะข้อเด่นตรงที่สามารถใช้ภาษาที่สื่อสารกันได้เลยโดยไม่ต้องใช้ล่ามแปลนั่นเอง

นายบำรุง เป็นสุข ทางด้าน นายบำรุง เป็นสุข ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อปี 2552 ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่างพร้อมคณะ ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรณรงค์งดเหล้ากับเครือข่าย  องค์กรต่างๆ ที่จังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา โดยการเชิญชวนขององค์กร people center for development and peace (pdp) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนใจประเทศกัมพูชา เราพบว่า ผู้นำด้านศาสนา (พระสงฆ์) ยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของประชาชนและยังคงมีอิทธิพลต่อการชักนำชาวบ้านอยู่มาก เป็นโอกาสในการประสานงานทำประชาคมรณรงค์งานบุญประเพณีปลอดเหล้า โดยใช้พื้นที่ตำบล (คุม) เป็นพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน โดยคณะสงฆ์ส่วนหนึ่งมีความใกล้ชิดไปมาหาสู่กันบ่อยๆ จึงเป็นโอกาสในการขยายบทเรียนงานบุญประเพณีปลอดเหล้าได้ง่ายขึ้น พร้อมๆ กับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสองประเทศในด้านศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม ตามแนวชายแดนได้อีกด้วย  

 

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code