งดเหล้าภาคตะวันออกบุกพื้นที่ “เสียว” ดูงานงดเหล้า

งดเหล้าตะวันออก ลงพื้นที่ภาคอีสาน ต.เสียว อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ต้นแบบงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

งดเหล้าภาคตะวันออกบุกพื้นที่ “เสียว” ดูงานงดเหล้า

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกและเครือข่ายรณรงค์เยาวชนงดเหล้าภาคตะวันออก(ครยอ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องกระบวนการทำงานงานบุญประเพณีปลอดเหล้า กับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง ณ ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดศรีสะเกษ และพี่น้องชาวตำบลเสียว ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอ กระบวนการที่จะนำไปสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบด้านงานบุญปลอดเหล้า เช่น งานศพ งานแต่ง

นายจันทร์ โต๊ะสิงห์ กล่าวว่า กระบวนการทำงานของตำบลเสียว คือ การงดเหล้าเข้ากระดูกดำ ซึ่งเริ่มจากตัวของชาวบ้านเอง สู่ครอบครัว สู่ชุมชน ขยายไปสู่อำเภอและจังหวัด โดยมี วันที่ 14 ธันวาคม 2550 เป็นวันประกาศเจตนารมณ์ครั้งแรกของจังหวัดศรีสะเกษ และจัดงานสืบสานต่อเนื่องกันมาในทุกๆ ปี ซึ่งสามารถทำให้ชาวบ้านที่นี่มีความคิดเห็นเดียวกันได้”

เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออก ร่วมกับพี่น้องชาวเสียวในเรื่องบุญประเพณีปลอดเหล้า ซึ่งได้รับความรู้และกระบวนการทำงานที่ใหม่ๆ

“ได้เห็นพลังของการทำงานคนในชุมชนที่สามารถเคลื่อนงานได้ด้วยตนเอง มีลำดับขั้นตอนในการงานที่ชัดเจน เริ่มตั้งแต่การตั้งคณะกรรมการ ร่วมประชุม แบ่งหน้าที่กันทำงาน จนนำไปสู่การตั้งกติกาในชุมชนและประกาศเจตนารมณ์ในที่สุด ที่สำคัญคือมีการสรุปผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชน ซึ่งต่างจากหลายจังหวัดในภาคตะวันออก เช่น บางพื้นที่ในนครนายก ที่มักจะทำตามผู้นำเป็นหลัก” นายธวัชชัย อินเทพ กล่าวถึงสิ่งที่ได้จากการไปดูงานครั้งนี้

ทั้งนี้ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออก ยังได้มอบเข็มกลัด เป็นสัญลักษณ์ของเครือข่าย, แผ่นพับแนะนำเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันออกและมอบกระเช้าของขวัญเป็น ที่ระลึกแด่ เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่างอีกด้วย

ที่มา: เครือข่ายเยาวชนนักรณรงค์งดเหล้าตะวันออก
  

Shares:
QR Code :
QR Code