งดเหล้าจับมือตำรวจมหาสารคามเอาจริงผู้ละเมิดกม.เหล้า

เครือข่ายองค์กรงดเหล้า พร้อมด้วยทีมงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบน ร่วมหารือตำรวจเมืองมหาสารคาม กวดขันการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

งดเหล้าจับมือตำรวจมหาสารคามเอาจริงผู้ละเมิดกม.เหล้า

วันที่ 30 มกราคม 2555 เครือข่ายองค์กรงดเหล้านำ โดยนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายบุญชอบ สิงห์คำ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม พร้อมทีมงานประชาคมงดเหล้าภาคอีสานตอนบนได้เข้าร่วมหารือกับ พ.ต.ท.ปรีชา เก่งจาริกิจ สวป.สภ.เมืองมหาสารคาม ถึงการบังคับใช้ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา มีร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณริมคลองสาธารณะของจังหวัดมหาสารคามเพิ่มขึ้นอย่างมาก ความเข้มงวดบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

นายธีระ วัชรปราณี และนายบุญชอบ สิงห์คำ             พ.ต.ท.ปรีชา เก่งจาริกิจ
นายธีระ วัชรปราณี(ขวา) นายบุญชอบ สิงห์คำ และ พ.ต.ท.ปรีชา เก่งจาริกิจ

ที่ผ่านมาประชาคมงดเหล้าจังหวัดมหาสารคาม สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม สถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการออกตรวจเตือนร้านค้าผู้ประกอบการอย่างสม่ำเสมอ แต่ยังพบว่ามีการละเมิดอยู่บ้าง จึงได้มีแนวคิดที่จะตรวจจับผู้ละเมิด พ.ร.บ. อย่างเอาจริงเอาจัง เพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ

โดยการดำเนินการจะมีขั้นตอนของการอบรมให้ความรู้เรื่อง พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานจับจริง พร้อมทั้งอบรมร้านค้าผู้ประกอบการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้มีความรู้เพื่อที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากเมื่ออบรมแล้วยังมีการละเมิดในการออกตราวจจะมีการจำเพื่อปรับ และดำเนินคดีอย่างจริงจัง ซึ่งการดำเนินการจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในระยะ 3 เดือน คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2555 พร้อมทั้งจะมีการประเมินติดตามผลการทำงาน เพื่อจะได้มีการขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆ ต่อไป

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน
 

Shares:
QR Code :
QR Code