งดอาหารมัน ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา (สคร.5) ชวนคนรักสุขภาพออกกำลัง งดอาหารมัน ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจาก สคร.5 ว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพิ่มสูงขึ้น หนึ่งในนั้น คือ โรคหัวใจขาดเลือด สคร.5 มีความห่วงใย อยากให้คนรักสุขภาพ หมั่นออกกำลังกาย ควบคุมน้ำหนัก งดอาหารหวานจัด และมันจัด ตรวจเช็คสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด

สำหรับการป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือด ควรออกกำลังกาย และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ งดอาหารมันจัด หวานจัด และเค็มจัด หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ลดภาวะเครียดทางอารมณ์ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รักษาค่าความดันโลหิตไม่เกิน 10/80 มิลลิเมตรปรอท และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

Shares:
QR Code :
QR Code