งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่หมอกควัน

กรมอนามัย เตือนงดออกกำลังกายกลางแจ้งในพื้นที่หมอกควัน เสี่ยงสูดดม 20 เท่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน ให้ดูแลสุขภาพและงดกิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งงดออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีหมอกควันปกคลุม เสี่ยงสูดฝุ่นละอองเข้าสู่ร่างกายมากกว่าปกติถึง 20 เท่า


งดออกกำลังกายกลางแจ้ง ในพื้นที่หมอกควัน  thaihealth


ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ในบางพื้นที่ภาคเหนือพบสภาวะหมอกควันปกคลุมเป็นจำนวนมาก สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากไฟป่า การเผาในพื้นที่เกษตร การเผาวัชพืชริมทางรวมถึงเผาขยะหรือเศษใบไม้ ซึ่งก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง เถ้าและเขม่าควัน ระบายออกสู่บรรยากาศ ประกอบกับทางภาคเหนือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ทำให้มีสภาวะอากาศที่แห้งและนิ่ง ส่งผลให้มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) แพร่กระจายปกคลุมทั่วบริเวณเป็นระยะเวลานาน ทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก


ดร.นพ.พรเทพ กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย ได้จัดทำร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน เพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน โดยแบ่งระดับผลกระทบต่อสุขภาพเป็น 5 ระดับ คือ 1) ระดับดี (สีฟ้า) มีระดับฝุ่น 0-40 มคก./ลบ.ม. ถือว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 2) ระดับปานกลาง (สีเขียว) มีระดับฝุ่น 41-120 มคก./ลบ.ม. ถือว่ามีความเสี่ยงต่อประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น 3) ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีเหลือง) 121-350 มคก./ลบ.ม. มีผลกระทบต่อสุขภาพในประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ ปวดศีรษะ เป็นต้น 4) ระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก (สีส้ม) 351-420 มคก./ลบ.ม. ผู้ป่วยที่มีอาการทางหัวใจและปอดหรือผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงต่อหัวใจวายเฉียบพลัน นอกเหนือจากประชาชนกลุ่มเสี่ยงจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพสูงแล้ว ประชาชนทั่วไปยังมีความเสี่ยงต่อสุขภาพด้วย 5) ระดับอันตราย (สีแดง) มีระดับฝุ่นมากกว่า 420 มคก./ลบ.ม). มีผลกระทบต่อสุขภาพต่อประชาชนทั่วไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลัน หรือหากได้รับเป็นเวลานานอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอด ซึ่งกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันสุขภาพ ตามระดับผลกระทบต่าง ๆ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับทราบ


"ขณะนี้ สถานการณ์หมอกควันในภาคเหนือภาพรวมอยู่ที่ระดับสีเหลือง คือ มีผลกระทบต่อสุขภาพจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว เลี่ยงการทำกิจกรรมนอกบ้าน ไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้งในช่วงที่มีหมอกควัน หรือทำงานหนักที่ต้องออกแรงมาก เนื่องจากจะทำให้ต้องหายใจเร็วและมีโอกาสสูดอากาศมากกว่าภาวะปกติ 10 – 20 เท่า ซึ่งอาจทำให้สูดฝุ่นละอองที่มีปริมาณสูงเข้าไปด้วย ปิดประตูหน้าต่างไม่ให้ฝุ่นเข้ามาในบ้านเรือนหรืออาคาร หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากที่ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ หากมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็น หรือถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบไปปรึกษาแพทย์หรือไปที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว


อธิบดีกรมอนามัยกล่าวในตอนท้ายว่า ประชาชนจะต้องสังเกตและเฝ้าระวังตนเอง รวมทั้งติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ รวมทั้งป้องกันตนเองเบื้องต้น โดยไม่รองรับน้ำฝนไว้อุปโภคบริโภค และระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารด้วย เพราะฝุ่นละอองที่ลอยอยู่มากในอากาศอาจตกลงไปปนเปื้อนในอาหาร ก่อให้เกิดโรคอุจจาระร่วง ดังนั้น ควรล้างผัก ผลไม้ ให้สะอาดก่อนกินหรือนำมาปรุงอาหารทุกครั้ง สำหรับผู้ที่เลือกซื้ออาหารสำเร็จรูปจากแผงลอยมารับประทาน ควรเลือกซื้ออาหารในแผงลอยจำหน่ายอาหารที่ทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดง่าย มีสภาพดี ตัวแผงอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และมีการปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันฝุ่นละอองตกลงไปในอาหาร และควรล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันฝุ่นละอองต่างๆ ที่อยู่ในมือผ่านเข้าสู่ร่างกายจากการหยิบจับอาหารรับประทาน


 


 


ที่มา : กรมอนามัย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ