งดจัดงานใน “วันผู้สูงอายุ” เลี่ยงติดโควิด-19

ที่มาและภาพประกอบจาก สสส.


งดจัดงานใน “วันผู้สูงอายุ” เลี่ยงติดโควิด-19  thaihealth


วันสงกรานต์ หรือทางเหนือเรียกว่า “วันปี๋ใหม่เมือง” ถือเป็นประเพณีที่สำคัญ ที่ผู้สูงอายุได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งตลอดมา  ทางรัฐบาลได้ถือเอา วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496


เชียงใหม่และหลายๆจังหวัดได้มีพิธีเฉลิมฉลองวันปีใหม่เมือง มีพิธีทางศาสนา การรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้สูงอายุ และการเล่นน้ำสงกรานต์รอบคูเมืองเชียงใหม่อย่างสนุกสนาน ต่อเนื่องกันหลายวัน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากทั้งชาวไทยและต่างประเทศขึ้นไปเที่ยวเชียงใหม่ในเทศกาลสงกรานต์ ต่อเนื่องกันมาทุกปี จนถือว่างานวันปี๋ใหม่เมือง ที่เชียงใหม่จึงเป็นวันสำคัญที่ทุกคนเฝ้ารอคอย


เวลานี้เมืองใหญ่ๆอย่าง ขอนแก่นในภาคอีสาน และหลายจังหวัดในภาคต่างๆก็นำเอาประเพณีสงกรานต์ไปจัดเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายและสร้างความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง


โดยเฉพาะแต่ละจังหวัดก็ร่วมกันจัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติกันทุกจังหวัด เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุได้มาร่วมพิธี เพราะถือว่าเป็นวันของผู้สูงอายุ จึงมีผู้สูงอายุไปร่วมงานกัน เป็นจำนวนมาก   แต่มาในปีนี้ (พ.ศ. 2563) ดูเหมือนว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ WHO ได้ใช้ชื่อว่า COVID–19 ได้เริ่มเข้ามายังประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี 2562 ถึงต้นเดือน มกราคม 2563 ซึ่งมีแหล่งเริ่มขึ้นในเมืองอู่ฮั่น มณทลหูเป่ย ประเทศจีนเป็นแห่งแรก และได้รุกลามไปทั่วโลก มีผู้เจ็บป่วย และล้มตายเป็นจำนวนมาก


ในการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงมีมติให้งดการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติประจำปี 2563 ที่ กรุงเทพฯ ตามข้อเสนอของ กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการป้องกันการติดต่อและแพร่ระบาดไปยังผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่เข้าไปอยู่ในงาน และขณะเดียวกันก็มีประกาศของทางราชการให้งดการหยุดราชการในวันสงกรานต์ เพื่อไม่ให้ประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางกลับบ้านในต่างจังหวัด เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด กระจายของโรค


และขณะเดียวกันเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุทั่วประเทศ ซึ่งมีชมรมผู้สูงอายุ เกือบ 3 หมื่นชมรม ภายใต้การกำกับของสาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยทุกจังหวัด ส่วนมากท้องถิ่นแต่ละชุมชนจะเป็นผู้จัด ก็คงจะงดจัดงานกันไปแล้ว  ซึ่งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 กระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติในช่วงเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ไว้อย่างชัดเจนแล้ว


ดังนั้น ในปีนี้ ขอความร่วมมือทุกพื้นที่ให้งดกิจกรรมทั้งหมดทั้งปวง ที่จะเกิดการรวมตัวกันของผู้สูงอายุมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ ขอแนะนำให้ทุกชมรมประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้สูงอายุ ปฏิบัติในแนวทาง ดังนี้


1.งดเล่นน้ำ สาดน้ำ และรดน้ำขอพรผู้หลักผู้ใหญ่ เหลือไว้เพียงสรงน้ำพระพุทธรูปในบ้าน


2.การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้สูงอายุ ด้วยการกราบไหว้ขอพรขอให้สมาชิกในครอบครัวสวมหน้ากากอนามัย ไม่แสดงความรักด้วยการกอดหอมและไม่ใกล้ชิดผู้สูงอายุจนเกินไปควรห่าง1-2เมตร


3.คำนึงถึงระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ


ขออวยพรให้ผู้สูงอายุทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพที่แข็งแรง และปลอดภัยจากโรคร้าย โควิด 19


ศ.เกียรติคุณ นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี


รองประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย กรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ 


 

Shares:
QR Code :
QR Code