ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน

ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน thaihealth


ภาพผู้ใหญ่หลายคนออกมาตะเบงเสียงสนันสนุนให้เปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทย ออกตัวแรงแต่ก็โดนอัดแรงพร้อมกับเสียงครหาว่า"รับงาน" มาเคลื่อนไหว


ผู้ใหญ่ที่อยากเห็นสังคมไทยมีคนขลุกอยู่ในบ่อนการพนัน แต่ไม่ใช่ผู้ใหญ่อย่าง ดิลก หาญพล ผู้ประสานงานค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ค่ายสร้างสุข) ภาคเหนือ ซึ่งมองเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงดำเนินกิจกรรม ค่ายอาสาฯ ซึ่งปีนี้เป็นที่ 9 แล้ว ค่าย อาสาฯ นี้เน้นการกระจายงาน ระดับภูมิภาคเพื่อสร้างอาสาสมัครทางสังคมระดับเยาวชนในทั่วประเทศ


โดยระหว่างวันที่ 12-14 มิ.ย.ที่ผ่านมา 'ดิลก' ได้นำกลุ่มนักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ 14 กลุ่ม ลงพื้นที่ ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อฝึกทักษะการทำค่ายอาสาร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ อาทิเช่น การฝึกทักษะขอความร่วมมือกับชุมชนการสัมภาษณ์หาข้อมูลการเข้าใจในวัฒนธรรมเฉพาะของชุมชนการพิจารณาถึงประเด็นที่มีความขัดแย้ง


กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมเยาวชนทำค่ายอาสาฯ ให้นักศึกษา มองภาพรวมของงานค่าย สะท้อนปัญหาของชุมชนที่จะลงพื้นที่ได้อย่างชัดเจน แหลมคมขึ้น หลังจากนั้นนักศึกษาจะกลับไปเขียนโครงการเสนอมูลนิโกมลคีมทอง ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในฐานะผู้สนับสนุนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทำค่ายอย่างสร้างสรรค์


ทั้งนี้ การฝึกทักษะเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภาคเหนือจะทำอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมต่อไปที่จะมีขึ้นในปลายเดือนมิถุนายน จะเน้นการรณรงค์การ มีส่วนร่วมกับชาวบ้านการสื่อสารในประเด็นสาธารณะซึ่งเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญ ค่ายอาสาพัฒนาเยาวชน thaihealthของการทำงานกับชุมชน


น.ส.พนิดา บุญเทพ ผู้จัดการโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต บอกว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่นักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจกรรมอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน โครงการค่ายอาสาฯ จึงเน้นการลงพื้นที่จริง เพื่อฝึกทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานค่าย พร้อมประสานกับนักกิจกรรมเยาวชน ในพื้นที่ให้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงซึ่งนอกจากพื้นที่ภาคเหนือแล้ว ทุกภูมิภาคจะมีการจัดกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งภาคใต้ที่จัดขึ้นไปเมื่อ 12-14 มิ.ย.ที่ผ่านมา ภาคอีสานและภาคกลางที่จะมีกิจกรรมในช่วงวันที่ 20-23 มิ.ย.ก่อนที่นักศึกษาทั้งหมดจะสร้างสรรค์กิจกรรมในรูปแบบของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้การทำค่าย อาสาฯเป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ สร้างกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับชุมชน และไม่เน้นที่การสร้างวัตถุเพียงอย่างเดียว


กิจกรรมที่สร้างสรรค์เด็ก และเยาวชนเช่นนี้ไม่ปรากฏว่าจะมีเสียงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในสภาปฏิรูปแห่งชาติ การปลูกฝัง จิตสำนึกดีๆ ที่มองเยาวชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เห็นคุณค่าของสังคม ไม่นิยมวัตถุ


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code