ค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวชน มาเล่นกันเถอะ

featured

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมค่ายสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับเยาวชน อย่างสร้างสรรค์แบบ Active play กับ Day Camp “มาเล่นกันเถอะ” (ร่างกายของฉัน/การเล่นของฉัน) เรียนรู้การเล่นที่ช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการต่อร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ผ่านกิจกรรมทางกาย เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

Shares:
QR Code :
QR Code