ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนมือวัยใส หัวใจอาสา พัฒนาเครือข่าย

 

ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนมือวัยใส หัวใจอาสา พัฒนาเครือข่าย

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชน มือวัยใส หัวใจอาสา พัฒนาเครือข่ายให้กับเยาวชนแกนในการรณรงค์ ลด ละ เลิก ปัญหาต่างๆ ของเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดใกล้เคียง

เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนมือวัยใส หัวใจอาสา พัฒนาเครือข่าย ให้กับเยาวชนในชมรมมือวัยใส ห่วงใยแม่ลาและเยาวชนแกนนำจากจังหวัดอ่างทอง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2555 ที่อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยนายวัฒนชัย มานะจิตร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธาน งานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนให้เป็นนักรณรงค์ ลด ละเลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติด ติดเกมส์ ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ปัญหาการบริโภคสื่อที่ไม่เหมาะสม และยังเป็นการสร้างเครือข่ายแกนนำเยาวนเฝ้าระวัง สร้างสัมพันธภาพความร่วมมือให้เกิดเป็นรูปธรรม

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างเครือข่ายในการรณรงค์ ผ่านกิจกรรมการเข้าค่ายทำร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วยการฝึกทักษะการพูด ความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ให้เยาวชนแกนนำเหล่านี้ได้เป็นกำลังอีกส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชนของชาติต่อไป

 

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code