ค่ายครอบครัวสื่อสารกับวัยใส สร้างความเข้าใจด้วยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ

“เราไม่เคยได้คุยกันเลย ไม่เคยรู้เลยว่าลูกเป็นยังไง รู้สึกยังไง อยากรู้เหมือนกัน แต่ก็ไม่รู้จะคุยกับลูกยังไง” ช่องว่างในการสื่อสารกันในครอบครัวเป็นต้นเหตุของปัญหาครอบครัวหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ท้องไม่พร้อม และยาเสพติด

ค่ายครอบครัวสื่อสารกับวัยใส สร้างความเข้าใจด้วยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ

โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนารูปแบบการทำงานส่งเสริมสุขภาวะทางเพศของเยาวชน ระดับตำบล จังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิขวัญชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดกิจกรรม “ค่ายครอบครัวสื่อสารกับวัยใส สร้างความเข้าใจด้วยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ” ขึ้น เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมโครงการชลประทาน อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวที่อยู่ในชุมชนท่าสว่าง ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของโครงการ

คุณสุธาทิพย์ ชูกำแพง ผู้ประสานงานกิจกรรมค่ายกล่าวถึงที่มาของกิจกรรมว่า ตอนแรกขวัญชุมชนตั้งใจที่จะทำงานกับกลไกชุมชน หรือ อปท. (องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) แต่พอเราไปคุยกับอปท. แล้วพบว่า ครอบครัวไม่คุยกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน ซึ่งสมาชิก อปท.สะท้อนออกมาเหมือนกันทุกคน ทำให้ขวัญชุมชนคิดว่า การจะทำงานกับกลไกชุมชน จะต้องทำไปพร้อมกับกลไกครอบครัว จึงจะเกิดผลอย่างที่ขวัญชุมชนตั้งใจไว้ คือให้มีการสื่อสารเรื่องเพศในชุมชน…เราจึงจัดกิจกรรมค่ายครอบครัวขึ้นมา

ค่ายครอบครัวสื่อสารกับวัยใส สร้างความเข้าใจด้วยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้นั้น นอกจากความอบอุ่นปนสนุกสนานที่เหล่าสมาชิกต่างวัยกว่า 25 คนจาก 12 ครอบครัว จะได้รับแล้ว “ค่ายครอบครัวสื่อสารฯ” ยังได้จัดเตรียมกิจกรรมเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้อื่นซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพูดคุยกันไม่ว่าเรื่องใดๆ ให้กับสมาชิกค่ายด้วย เริ่มจากการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหาข้อมูลของตัวเอง โดยการมองตัวเองผ่านการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคน จากนั้นจึงพาทุกคนไปเรียนรู้ลักษณะของคนผ่านกิจกรรม “คนสี่ทิศ” และค้นหาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนผ่านกิจกรรมสนทนากับตัวตนภายใน (voice dialogue) ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมกับระดับของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และจบลงด้วยกิจกรรมทบทวนตนเอง

โดยในทุกกิจกรรมนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้แบ่งปันสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้ให้แก่เพื่อนๆ รับฟังด้วยตลอดเวลา การได้มีโอกาสเล่าเรื่องราวที่มีทั้งความสุข ความทุกข์ ความหวัง ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้เชื่อมร้อยความรู้สึกที่มีต่อกัน ผู้้ใหญ่เมื่อเห็นภาพสมัยเด็กของตัวเองกับเด็กๆ ไม่ได้แตกต่างกัน แม้จะคลายความห่วงใยเด็กๆ ไม่ได้ แต่ก็ทำให้เข้าใจเด็กๆ มากขึ้น และเมื่อได้รับรู้ความห่วงใยจากเด็กๆ ด้วยแล้วก็เรียกน้ำตาแห่งความตืนตันใจได้ไม่น้อยทีเดียว

ค่ายครอบครัวสื่อสารกับวัยใส สร้างความเข้าใจด้วยแนวคิดสุขภาวะทางเพศ

การถ่ายทอดความรู้สึกด้วยคำพูด และการสัมผัส ทุกๆ อย่างนั้นสื่อถึงความรัก ความห่วงใย ซึ่งสายใยนี้จะช่วยถมช่องว่างระหว่างกันในครอบครัวให้ลดน้อยลง และช่วยให้ครอบครัวหันหน้ามาคุยกันมากขึ้น…ขอแค่ “หัวใจที่ตรงกัน” ก็พอ
 

ที่มา: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ

Shares:
QR Code :
QR Code