“ค่ายครอบครัวสร้างสุข สุดยอดคุณพ่อเลิกเหล้า”

 

เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 55 ที่ผ่านมา  เครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าจังหวัดสุรินทร์ และเทศบาลตำบลคูเมือง ร่วมจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อครอบครัวสร้างสุขภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไปปัญหาโรงเอดส์และยาเสพติด ตอน “ค่ายครอบครัวสร้างสุข  ยอดคุณพ่อเลิกเหล้า”
ซึ่งเป็นค่ายที่สองแล้วสำหรับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่จัดค่ายครอบครัว และได้ผลเป็นอย่างดี โดยค่ายแรกที่จัดขึ้นที่ ต.สระบัว อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์  นั้นมีครอบครัวเข้าร่วม 19 ครอบครัว และมีครอบครัวที่ตัดสินใจเลิกเหล้าเพื่อลูกทั้งพ่อและแม่  รวม 15 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในค่าย เช่นเดียวกันกับค่ายที่จัดขึ้นที่เทศบาล ต.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีครอบครัวเข้าร่วม 9 ครอบครัว และตัดสินใจเลิกเหล้าเพื่อลูกผ่านกิจกรรมในค่ายทั้งหมด 9 ครอบครัวด้วยกัน  แต่อาจจะต้องมีการติดตามผลหลังจากจบค่ายไปทั้งสองค่าย 
ด้านอ.ศุภกิจ  หงษ์โสภา (อ.เล็กปลอดเหล้า) ผู้ประสานงานเครือข่ายงดเหล้า อำเภอคูเมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้จัดค่ายทั้งสองครั้งได้กล่าวว่า ค่ายแต่ละค่ายอาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของจำนวนของผู้เข้าร่วมโครงการ ก็ถือว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ค่ายที่คนจำนวนมากๆ อาจจะควบคุมบรรยากาศไม่ทั่วถึงและความร่วมมือในการรีบเร่งเข้ากิจกรรมมีน้อย  แต่ได้บรรยากาศของความสนุกสนานความอบอุ่นแต่ผลการดำเนินการทั้งสองค่ายเป็นที่น่าพอใจ ส่วนค่ายที่มีจำนวนน้อยอาจจะขาดบรรยากาศของความสนุกสนานไปแต่การควบคุมกิจกรรม ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสูงมาก แทบจะไม่ต้องมีการเรียกให้เข้ากิจกรรมเลย ทานอาหารเสร็จ ยังไม่ถึงเวลาก็มานั่งรอที่ห้องกิจกรรมแล้ว ที่มากกว่านั้นคือ ได้รับความร่วมมือจากเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 4 คน มาสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนานมากขึ้น ซึ่งเด็กๆ ก็ทำได้ดี ต้องขอบคุณทางเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ที่เข้ามาช่วยด้วย ในส่วนของการติดตามประเมินผล คือ หลังจากออกจากค่ายไป 30 วันจะมีการลงไปติดตามในแต่ละครอบครัวทั้งสองค่าย เพื่อดูพฤติกรรมว่าสามารถเลิกได้จริงหรือไม่ และจะมีการทำประกาศเกียรติคุณมอบให้กับครอบครัวที่สามารถเลิกได้จริง เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวนั้นต่อไป ส่วนครอบครัวที่ยังเลิกไม่ได้ก็ต้องช่วยกันให้กำลังใจด้วยเช่นกัน  และตามแผนจะมีการจัดค่ายอีก 1 ค่าย ในรูปแบบเดียวกัน  แต่ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
ด้านเยาวชนทั้งสองจังหวัดก็มีความยินดีที่จะร่วมมือกันในการรณรงค์และการจัดค่ายต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  แม้จะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็แต่ก็เรียนรู้ร่วมกันเพื่อการพัฒนาและเติบโตมากขึ้นทั้งสองฝ่าย  และในโอกาสต่อไปหากได้ร่วมมือกันก็ยินดี  เพื่อการสานพลังเครือข่ายเยาวชนอีสานล่างสร้างสุข ให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และอนาคตเยาวชนเหล่านี้เอง จะเป็นคนที่สานต่อเจตนารมณ์การทำงานรณรงค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป
 
 
ที่มา : ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง โดย ธงชัย พูดเพราะ
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ