ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หลาย จ. ภาคเหนือ

ที่มา :กรมประชาสัมพันธ์ 


ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หลาย จ. ภาคเหนือ thaihealth


แฟ้มภาพ


กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ระบุ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่ภาคเหนือหลายจังหวัดเกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัดลกปางสูงสุด 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สาเหตุจากประชาชนเผาพื้นที่การเกษตร


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัดวันนี้ว่า พบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เพิ่มสูงสุดอยู่ที่ 140 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่บริเวณ ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง , ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 131 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ,ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก 122 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 121 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าเกินจากค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เนื่องจากประชาชนจุดไฟเผาป่าพื้นที่การเกษตร ทุ่งหญ้าริมถนน และในที่โล่งแจ้ง ทั้งนี้ คพ.ยังคงขอให้ทุกจังหวัดเฝ้าระวังและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด ควบคู่กับชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์และการปฏิบัติตนเองที่ถูกต้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัด

Shares:
QR Code :
QR Code