คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส รับ “วิตามิน” ป้องกันลูกพิการ

ที่มา : MGR Online 


คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส รับ


แจกวิตามิน "โฟลิก-เหล็ก" ให้คู่สมรสใหม่ ใน "วันแห่งความรัก" ที่สำนักงานเขตบางรัก เตรียมพร้อมตั้งครรภ์คุณภาพ ลดภาวะเด็กพิการแต่กำเนิด


วันนี้ (14 ก.พ.) ที่ไปรษณีย์กลาง สำนักงานเขตบางรัก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม "ร้อยใจภักดิ์ รักเทิดทูน ณ บางรัก" เพื่อชวนคู่รักที่มาจดทะเบียนสมรสเนื่องในวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ให้กินวิตามินโฟลิก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อป้องกันภาวะพิการในทารกแรกเกิด โดยมีการมอบวิตามินโฟลิกและเหล็กให้แก่คู่รักใหม่ด้วย


นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า วันแห่งความรักนี้ กรมฯ ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก กทม. มอบกล่องวิตามินแสนวิเศษสาวไทยแก้มแดง ประกอบด้วยเหล็กและโฟลิก พร้อมแผ่นพับความรู้ ให้กับคู่สมรสที่มาจดทะเบียน เพื่อให้เกิดการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ ป้องกันภาวะเด็กพิการ ส่วนในภูมิภาคได้ประสานศูนย์อนามัยที่ 1-12 ประสานพื้นที่ดำเนินการอย่างน้อยศูนย์อนามัยละ 1 จังหวัดทั่วประเทศในการดำเนินงานส่งเสริมการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรและความรู้เกี่ยวกับวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก ซึ่งผู้ที่พร้อมและตั้งใจจะมีลูกควรกินธาตุเหล็กและโฟลิกสัปดาห์ละครั้ง ก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 12 สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท เป็นช่วงเวลาที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์ จึงควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกอย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์ เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัย ร่างกายครบ 32 ลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด ช่วยให้ทุกการเกิดมีคุณภาพ มีพัฒนาการที่สมวัย เจริญเติบโตอย่างสูงดีสมส่วนเป็นพลเมืองไทยในยุค 4.0 ที่มีคุณภาพ ตามนโยบายการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ


คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส รับ


ว่าที่ ร.ต.ภาณุพงษ์ สุทธิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นายทะเบียนทั้ง 50 เขต จะร่วมให้ความรู้เรื่องวิตามินโฟลิกแก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียนเพื่อลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด โดยความร่วมมือของ กทม. กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สสส. และสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด รวมทั้งการสื่อสารตรงกับ กรรมการชุมชนเพื่อให้ความรู้กับคู่รักที่ไม่ได้มาจดทะเบียนสมรสและประชาชนในพื้นที่ต่อไป


คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส รับ


ศ.เกียรติคุณ พญ.พรสวรรค์ วสันต์ หัวหน้าโครงการระดับชาติพัฒนาต้นแบบจังหวัดและอำเภอเพื่อป้องกันและดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย สสส. และนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด กล่าวว่า กลุ่มหญิงที่มาจดทะเบียนสมรสเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่เตรียมจะมีลูกจึงจำเป็นต้องให้ความรู้ถึงการส่งเสริมให้มีลูกที่มีคุณภาพ เพราะในแต่ละปีมีเด็กพิการแต่กำเนิดประมาณ 30,000 คน ทั้งที่สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับนิสัยการรับประทานอาหารโดยกินผักใบเขียวที่มีโฟเลตสูงอย่างน้อย 4 ขีดต่อวัน หรือกินวิตามินโฟลิกในรูปแบบเม็ด โดยหญิงที่ต้องการจะมีลูกต้องกินวิตามินโฟลิกก่อนตั้งท้อง 3 เดือน ต่อเนื่องจนถึง 3 เดือนแรกของการตั้งท้อง ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความพิการได้ถึง 50% ซึ่งวิตามินนี้ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม หาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปราคาเม็ดละไม่เกิน 1 บาท ขนาด 5 มิลลิกรัม


คู่รักแห่จดทะเบียนสมรส รับ

Shares:
QR Code :
QR Code