คู่มือ Happy Money วางแผนก่อนเกษียณให้มีการออม

คู่มือ Happy Money วางแผนก่อนเกษียณให้มีการออม thaihealth


สสส. ขอแนะนำคู่มือ Happy Money ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หนึ่งในภาคีเครือข่ายสำคัญที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ให้ข้อมูลและคำแนะนำ เรื่อง การออม เพื่อวางแผนก่อนเกษียณให้มีการออมสม่ำเสมอ ซึ่งหลังเกษียณต้องมีเงินเท่าไหร่จึงจะเพียงพอในการดำเนินชีวิต หรือจะวางแผนออมเงินอย่างไร หาคำตอบได้จากเว็บไซต์   https://www.set.or.th/happymoney 

Shares:
QR Code :
QR Code