คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว

คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว

การเริ่มต้นที่ดีที่สุด เพื่อเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดี คือ การเริ่มต้นจากตัวเราเอง วันนี้อาจจะยาก วันนี้อาจจะท้อ วันนี้อาจจะพ่ายแพ้ต่อเหตุผลมากมาย แต่หากเรายังไม่เลิกล้มความตั้งใจ และเรายังคงพยายามไม่หยุดยั้ง นั่นก็ถือว่า เราได้ชนะใจตัวเองแล้ว ลุกขึ้นมาเริ่มใหม่ให้ได้ทุกครั้งที่แพ้ เป้าหมายของการมีสุขภาพดี อยู่ที่เรา เริ่มลงมือทำ

ชีวิตดี เริ่มที่เรา สสส. จะคอยสนับสนุนทุกความพยายามของคนไทย ที่จะมีสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน ถ้าคุณยังไม่รู้ว่า จะเริ่มจากตรงไหนดี

เริ่มจากเรียนรู้ 8 เรื่องใกล้ตัวที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนไทย
1. กินให้พอดี ขยับกายให้มีพลัง
2. สร้างพื้นฐานใจให้เข้มแข็งนำไปสู่ชีวิตดีทุกด้าน
3. คุยกับลูกเรื่องเพศ คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตัดสินใจไม่พลาด
4. ความสัมพันธ์ ในครอบครัว องค์กร และชุมชน คือองค์ประกอบสำคัญของการเสริมสร้างความสุข
5. สร้างพลังจิตอาสา เสริมพลังสร้างสังคม
6. อุบัติเหตุบนท้องถนน เรื่องร้ายที่เริ่มแก้ได้ที่ตัวเรา
7. การดื่มเหล้ากับผลกระทบต่อสังคมคนไทย
8. ความร่วมมือของสังคมไทยที่ไม่ทำร้ายกันด้วยควันบุหรี่ 

ดาวน์โหลด คู่มือ 8 เรื่องใกล้ตัว

Shares:
QR Code :
QR Code

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ