คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

คู่มือบริหารการจัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพ

(คู่มือผู้รับทุนฉบับใหม่ ประกาศใช้ ก.พ. 2564)

สสส. ปรับปรุงรูปแบบข้อตกลง ให้สอดคล้องกับหมวดเงินงบประมาณโครงการ และการหักภาษีของผู้รับทุน จึงได้จัดทำคู่มือสำหรับผู้รับทุน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริการจัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพต่อไป

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงก์นี้เลย   https://bit.ly/3eR5c7j

Shares:
QR Code :
QR Code