คุมโฆษณาขนม ป้องกันเด็กอ้วน

คุ้มครองสุขภาพก่อนป่วยเรื้อรังทั้งที่อายุน้อย

 

 คุมโฆษณาขนม ป้องกันเด็กอ้วน

          ด้วยรสชาติที่อร่อยถูกปาก และรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ออกแบบมาให้มีสีสันสวยงามสะดุดตาชวนลิ้มลอง ประกอบกับเป็นสินค้าที่หาซื้อมาบริโภคได้ง่ายและสะดวก ทำให้ “ขนมเด็ก” กลายเป็นสินค้าติดตลาด และเป็นที่ชื่นชอบของเด็กไทยหลายๆ คน

 

          ทั้งๆ ที่ขนมเด็กโดยส่วนใหญ่นอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังส่งผลเสียต่อสุขภาพของตัวเด็กด้วย แต่เป็นเพราะอิทธิพลของสื่อโฆษณา โดยเฉพาะสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อเด็ก และกลุ่มวัยรุ่น มีการใช้กลยุทธ์โดยการนำตัวการ์ตูน ดารา นักร้องมาเชิญชวน หรือชักจูง กระตุ้นให้เกิดความต้องการบริโภค รวมไปถึงการโฆษณาแฝงในรายการที่เด็กๆ ชอบดู ด้วยความไร้เดียวสาของเด็กและพัฒนาการทางความคิดที่ยังไม่ซับซ้อน จึงทำให้เด็กถูกครอบงำและถูกชักจูงให้หลงไหลในตัวผลิตภัณฑ์ขนมเด็กได้ง่าย

 

          จากสถิติโดยเฉลี่ยทั่วประเทศ เด็กไทยจะดูโทรทัศน์ วันละประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ โดยเฉลี่ยจะดูเป็นเวลาถึง 3 ชั่วโมง ดังนั้น การสร้างความนิยมของตัวผลิตภัณฑ์ขนมเด็ก จึงสามารถครอบคลุมและทั่วถึง

 

          ผลจากการวิเคราะห์ส่วนผสมในขนมเด็กที่มีอยู่ในท้องตลาดส่วนใหญ่ พบว่ากว่าร้อยละ 90 จะประกอบไปด้วยแป้ง น้ำตาล โซเดียม ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเกิดปัญหาสุขภาพ หากมีการบริโภคแป้ง น้ำตาลในปริมาณมากจนเกินไป

 

          ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มเด็กที่ไม่ได้ออกกำลังกายด้วยแล้ว ก็จะทำให้แป้งและน้ำตาลที่บริโภคเข้าไปกลายเป็นไขมันสะสมอยู่ในร่างกายส่งผลให้เกิดโรคอ้วน ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพหลายระบบ โดยร้อยละ 30 – 80 ของเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ยังคงอ้วนและป่วยด้วยโรคเรื้อรังในขณะที่อายุยังน้อย อย่างเช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

 

          เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพของเด็กไทย จากผลกระทบของการโฆษณาขนมเด็กทางสื่อโทรทัศน์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติให้เป็นคณะอนุกรรมการ กำหนดหลักเกณฑ์การโฆษณาที่มีผลต่อเด็กและเยาวชนได้ทำงานร่วมกัน เพื่อยกร่างข้อเสนอควบคุมโฆษณาขนมเด็ก

 

          ซึ่งสาระสำคัญของร่างฉบับนี้คือ การกำหนดมาตรฐานการควบคุมระยะเวลาและความถี่ในการออกอากาศโฆษณาแฝง และในรายการสำหรับเด็กห้ามโฆษณาข้อความทางการค้าเดียวกันหรือต่างกันของสินค้าชนิดเดียวกันเกิน 2 ครั้งต่อชั่วโมง และได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการจูงใจเด็กให้บริโภค คือ ต้องงดใช้เด็ก ตัวการ์ตูน ดารานักร้อง ศิลปิน หรือบุคคลแจกของเล่น และการชิงรางวัล

 

          ทั้งนี้ โฆษณาจะต้องแสดงคำเตือนในการบริโภคขนมเด็กที่ชัดเจนด้วย เช่น “ไม่ควรบริโภคเกิน 2 ครั้งต่อวัน” และการโฆษณาจะต้องไม่มีเนื้อหาเชิญชวนให้เด็กบริโภค แต่ต้องเสนอเนื้อหาในเชิงวิชาการที่ให้ความรู้ในการบริโภค

 

          นอกจากนี้ สคบ. ยังได้ร่วมหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และบริษัทผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการบริโภคขนมขบเคี้ยวในกลุ่มเด็ก เช่น การขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการไม่ให้ใส่ของแถมในซองขนาด อาทิ ของที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผงฟู การ์ตูน จรวดเด็กเล่น เพราะห่วงว่าอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตได้

 

          เนื่องจากที่ผ่านมามีเด็กเล็กหลายรายไม่ทราบว่าของที่แถมมากับขนมนั้นกินไม่ได้ แต่กลับกินเข้าไปจนเกือบทำให้เสียชีวิต ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจะติดฉลากหรือคำเตือนไว้แต่เด็กจำนวนมากจะไม่อ่านหรืออ่านไม่ออก ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการใส่สารกันชื้น หากจำเป็นต้องใสในซองขนม ก็ควรติดคำเตือนสีแดงขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นก่อน และแยกออกจากขนมได้

 

          นอกจากหน่วยงานทางภาครัฐจะให้ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขแล้ว จิตสำนึกที่ดีของบริษัทโฆษณาในการผลิตสื่อโฆษณาก็ควรเป็นไปในทางที่เหมาะสมมีจริยธรรมและรับรู้ถึงสถานการณ์ปัญหา เพราะในอนาคตเด็กเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

 

          ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ ร้องเรียนได้ที่

 

          ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) ร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โทรศัพท์สายด่วน สคบ.1166 e-mail address : [email protected] website : www.ocpb.go.th

 

          ส่วนภูมิภาค (ต่างจังหวัด) ร้องเรียนได้ที่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัด และที่ทำการอำเภอทุกอำเภอ

 

          ผู้บริโภค ขอรับแบบบันทึกการร้องเรียนได้ที่ ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เขียนบันทึกคำร้องเรียน พร้อม แนบสำเนาหลักฐาน และส่งกลับมายัง สคบ.ทางไปรษณีย์ โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

          สายด่วน สคบ. 1166

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 22-06-52

อัพเดทเนื้อหาโดย : กันทิมา ลีจันทึก

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

ระวัง คาเฟอีนในขนมเด็กบริโภคมากเสี่ยงอันตราย

“จัดเรตติ้ง-คุมโฆษณาขนมเด็ก”

สัญลักษณ์ขนมลดหวาน มัน เค็ม

เด็กไทยซื้อขนม40%ของรายได้

ขนมทางเลือกลด 25%

เรื่องไม่เล็กของ ภัยขนมถุง!!

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code