คุมเข้ม 12 จังหวัดอีสานตอนบน ป้องกันอุบัติเหตุ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ภาพประอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น


คุมเข้ม 12 จังหวัดอีสานตอนบน ป้องกันอุบัติเหตุ thaihealth


คุมเข้มอุบัติเหตุ 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 จ.ขอนแก่น พล.ต.ท.สุระชัย ควรเดชะคุปต์ ผบช.ภ.4 พร้อม นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ รองประธานคณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลลดอุบัติเหตุจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม ตำรวจภูธรภาค 4 ประจำปี 2562 ซึ่ง บช.ภ.4 ร่วมกับ สสส.ได้กำหนดแผนการดำเนินงานแบบต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ 12 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยมีข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในแผนการดำเนินงานดังกล่าวร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก


พล.ต.ท.สุระชัย กล่าวว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในปีที่ผ่านมาสูงที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่มีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ดังนั้นถือเป็นปัญหาสำคัญที่ตำรวจทุกโรงพักในพื้นที่ความรับผิดชอบของ บช.ภ.4 ต้องดำเนินการป้องกันอย่างจริงจังเข้มข้นทั้งระบบ ทั้งนี้ในปี 2561 ที่ผ่านมา บช.ภ.4 ร่วมกับ สสส.ดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุทางจราจรทางถนนแบบมีส่วนร่วม โดยได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ 6 จังหวัดคือที่ จ.กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, หนองคาย, อุดรธานี และ จ.เลย และในปีนี้ได้ขยายขอบเขต อีก 6 จังหวัด คือ จ.ขอนแก่น, สกลนคร, นครพนม, บึงกาฬ, มหาสารคาม และ จ.หนองบัวลำภู

Shares:
QR Code :
QR Code