คุมเข้มลดอุบัติเหตุเล่นสงกรานต์

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


คุมเข้มลดอุบัติเหตุเล่นสงกรานต์ thaihealth


กทม.คุมเข้ม ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 ประสานขอความร่วมมือทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือ


นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ได้จัดเตรียมแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมีการประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนในวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกรวมถึงภาคีเครือข่าย เช่น กองบังคับการตำรวจจราจร สสส. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม มูลนิธิเมาไม่ขับ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม 38 หน่วยงาน ร่วมประชุมที่ศาลาว่าการกทม. เพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2559 นี้


โดยสำนักการจราจรและขนส่งจะจัดตั้งศูนย์ประสาน การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง ที่สำนักงานวิศวกรรมจราจร ตรวจสอบเครื่องหมายจราจรและ อุปกรณ์สัญญาณไฟจราจร ตรวจสอบระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จัดหน่วยเบสท์ดูแล 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งประสานและตรวจสอบ ความเรียบร้อยสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส บีอาร์ที และท่าเทียบเรือ รวมทั้งป้ายหยุดรถประจำทาง และจัดทำโครงการเมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ สำนักการโยธาตรวจสอบซ่อมแซมผิวจราจรและไฟส่องสว่าง และจัดหน่วยซ่อมเร็ว 24 ชั่วโมง


ส่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดชุดปฏิบัติงาน ประจำจุดเสี่ยง พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัย สำนักการแพทย์จัดเตรียมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินและความพร้อมโรงพยาบาล สำนักอนามัยเตรียมหน่วยฉุกเฉินพร้อมทีมแพทย์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ สำนักเทศกิจสนับสนุนตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกประชาชน สำนักงานเขตสำรวจจุดเสี่ยง และประสานงานร่วมกับ สถานีตำรวจท้องที่


โดยในช่วง 7 วันอันตราย จะจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้ง จุดตรวจร่วมหรือด่านตรวจร่วม บนเส้นทางถนน สายหลัก สายรอง และจัดตั้งจุดบริการประชาชน เพื่อ อำนวยความสะดวกในการเดินทางสี่มุมเมือง โดยระดมเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงาน เข้าร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง


ทั้งนี้สาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุในทุกช่วง เทศกาล ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด กรุงเทพมหานคร จึงได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงมาตรการความปลอดภัยและร่วมกันรักษาวินัยจราจร รวมทั้ง กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง


โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดทั้งปีใน 6 กลุ่มเขต รวม 12 ครั้ง และจะมีกิจกรรมรณรงค์ช่วงก่อนสงกรานต์ ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เน้น 4 ข้อหลัก คือ "ไม่ขับรถเร็ว ไม่ขับรถตัดหน้า ไม่ฝ่าไฟแดง และไม่ดื่มสุราเมื่อขับขี่ ยานพาหนะหรือเมาไม่ขับกลับแท็กซี่" ซึ่งจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

Shares:
QR Code :
QR Code