คุมเข้มรถสาธารณะหลังพบอุบัติเหตุพุ่ง

ขนส่งทางบก สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบ และกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

นายพงษ์ไชย เกษมทวีศักดิ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารสาธารณะมีผู้เสียชีวิต 236 คน และบาดเจ็บ 2,611 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการขับขี่ และเกิดจากความไม่พร้อมของสภาพตัวรถ ดังนั้นจึงได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบ และกำชับให้ผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด

โดยภายในตัวรถด้านหน้า ต้องติดชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ให้ผู้ใช้บริการเห็นได้ชัดเจน หากฝ่าฝืนผู้ประกอบการจะมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาทและพนักงานขับรถต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และมาตรการอื่นๆ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code