คุมเข้มมาตรการโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

ที่มา : เว็บไซต์สยามรัฐ


คุมเข้มมาตรการโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่ thaihealth


แฟ้มภาพ


ในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางจังหวัดขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมมาตรการความปลอดภัยโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยจัดชุดเฉพาะกิจออกตรวจสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา


ที่ตลาดสดเทศบาลเมืองเมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผอ.รพ.พล และ นางกงทอง ไพศาล หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.พล นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.พล ลงพื้นที่มอบเอกสารการตรวจผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขCovid Free SettingและThai stop Covid ตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่นกำหนด


ภายหลังจากการตรวจประเมินผู้ประกอบการร้านค้าภายในตลาดสดเทศบาลพลแล้วไม่พบการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 และผู้ประกอบการรวมทั้งพนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม โดยคณะทำงานได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเอกสารรับรอง ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารสุขให้กับผู้ประกอบการร้านค้าทุกประเภทเพื่อให้นำมาติดตั้งที่บริเวณด้านหน้าของร้านเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยของตลาดสดของเทศบาลเมืองเมืองพล ที่กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งแล้วทุกร้าน


นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า ขณะนี้การตรวจประเมินตามมาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด รวมทั้งการตรวจเอทีเค ของผู้ประกอบการตลาดสดในความรับผิดชอบของเทศาลเมืองเมืองพล นั้นเสร็จสิ้นแล้ว และพบว่าผู้ประกอการทุกร้าน มีผลตรวจที่ยืนยันไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า 14 วัน ทำให้คณะทำงานจึงออกเอกสารรับรองและใบประกาศเกียรติคุณให้กับร้านค้าทุกร้านเพื่อนำมาติดที่หน้าร้านเพื่อแสดงให้เห็นว่าตลาดสดของเทศบาลเมืองเมืองพล นั้นปลอดภัยไร้โควิด ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดและการ์ดไม่ตก เนื่องจากตลาดเทศบาลเมืองเมืองพลนั้นมีพื้นทีจำหน่ายสินค้าอยู่ 5 ส่วนรวมผู้ประกอบการทั้งหมดนับพันราย


ดังนั้นการแสดงถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารสุขและการเป็นตลาดสดที่ปลอดภัย จึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่คณะทำงานร่วมเทศบาลฯและ รพ.พล ได้ทำการตรวจคัดกรอง ตรวจเข้มตลอดทั้ง 24 ชม.เนื่องจากตลาดสดแห่งนี้มีแม่ค้า พ่อค้า รวมทั้งลูกค้ามาทำการเลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆกันตลอดทั้ง 24ชม. จึงทำให้มาตรการควบคุมและป้องกันตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จึงจะต้องรัดกุมอย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง


"นอกจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆภายในตลาดสด จะผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและทดสอบแล้วนั้น ในข้อกฎหมายและระเบียบที่กรมอนามัย กำหนด คือกลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่มจะต้องเข้ารับการประเมิน Covid Free SettingและThai stop Covid ซึ่งเทศบาลฯได้จัดชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าทุกร้าน โดยเฉพาะร้านค้าชุมชน หาบเร่แผงลอย และกลุ่มผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เพื่อตรวจซ้ำว่ามีการปฎิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขที่กำหนดไว้หรือไม่ หากผ่านเกณฑ์การประเมินก็จะมีการออกเอกสารรับรองทันที หากไม่ผ่านก็จะมีการแนะนำในจุดที่ขาดหายไป หรือหากไม่สามารถลงทะเบียนได้ก็จะทำการลงทะเบียนให้ถึงที่ทันทีเช่นกัน


อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวถือเป็นการตอกย้ำถึงมาตรฐานความปลอดภัย ในเขต อ.พล ซึ่งจัดเป็นพื้นที่ด่านหน้าของ จ.ขอนแก่น ที่พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวนั้นได้มาเยือนพื้นที่มาเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นถนนสายหม่ำ ริม 2 ฝากฝั่งถนน มาชิมอาหารพื้นเมืองและร้านอาหารชื่อดัง ที่สะอาด สะดวก ปลอดภัย ด้วยมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 ที่เข้มงวดในภาพรวม"


ขณะที่ นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 กล่าวว่า คณะทำงานด้านความปลอดภัยด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการทุกกลุ่มว่ามีการตรวจประเมินหรือลงทะเบียน ในระบบ Covid Free Setting และ Thai stop Covid หรือไม่ ซึ่งเป็นการลงทะเบียนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งผู้ประกอบการทุกรายจะต้องลงทะเบียนเพราะถือเป็นระเบียบและข้อกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น เพราะจัดเป็นคนละส่วนของการลงทะเบียนของกะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือ SHA และ SHS Plus


ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ที่เป็นช่วงวันหยุดยาวและมีผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในเขต จ.ขอนแก่น ทั้งการเดินทางมาท่องเที่ยวหรือเดินทางกลับภูลำเนาหรือแวะผ่าน จึงขอให้ผู้ประกอบการทุกรายเร่งเข้ารับการตรวจประเมินและลงทะเบียนในระบบ Covid Free SettingและThai stop Covid เพราะถือเป็นการตรวจสอบการให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้

Shares:
QR Code :
QR Code