คุมเข้มคุณภาพน้ำประปาหน้าร้อน

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ


คุมเข้มคุณภาพน้ำประปาหน้าร้อน thaihealth


แฟ้มภาพ


ฤดูร้อนเป็นช่วงที่มีโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง อาหารเป็นพิษซึ่งเกิดจากแบคทีเรีย ไวรัส ที่เจริญเติบโตได้รวดเร็ว กปน.จึงเพิ่มปริมาณคลอรีนในระบบผลิตและจ่ายน้ำประปามากขึ้นจากปกติเล็กน้อย ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน


นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (ผลิตและส่งน้ำ) เปิดเผยว่า กปน.มีกระบวนการผลิต และควบคุมอย่างรัดกุมตามแผนน้ำประปาปลอดภัย หรือ Water Safety Plan ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ซึ่งกลิ่นคลอรีนนี้จะระเหยไป โดยการรองน้ำประปาใส่ภาชนะสะอาด เปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที


นายรักษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าตลอดหน้าร้อนนี้ ประชาชนจะมีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ใช้น้ำสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแบบ real time ทั่วพื้นที่บริการในกทม. นนทบุรี และสมุทรปราการ ผ่านแอพพลิเคชัน MWA onMobile


ทั้งนี้ กปน.ขอให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ หมั่นล้างมือและดื่มน้ำที่สะอาด โดยยึดหลัก "กินร้อนช้อนกลาง ล้างมือ" เพื่อสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคนตลอดหน้าร้อนนี้

Shares:
QR Code :
QR Code