คุณรู้จักขยะดีแค่ไหน

ที่มา : หนังสือ ทิ้งได้ถูกต้อง ช่วยโลกได้ถูกทาง โดย สสส.


คุณรู้จักขยะดีแค่ไหน thaihealth


แฟ้มภาพ


ทุกวันนี้ เรื่องการจัดการขยะถือเป็นปัญหาใหญ่ ด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือ เพราะคนทิ้งขยะโดยไม่รู้ว่าควรจะแยกขยะก่อน หรือควรแยกอย่างไร เนื่องจากขยะที่ปะปนกันส่งผลให้จัดการขยะได้ยาก ขณะที่ขยะบางอย่างนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ขยะบางชิ้นเป็นขยะอันตราย ต้องจัดการอย่างถูกวิธี  หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ก็จะสามารถช่วยโลกของเราให้มีสภาพที่ดีขึ้นได้


ขยะปัจจุบัน มีอยู่ 4 ประเภท ได้แก่


1.ขยะย่อยสลาย/เปียก


เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์


ลักษณะ : ขยะเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถนำมาหมักทำปุ๋ยได้


2.ขยะรีไซเคิล


เช่น แก้ว กระดาษ กระป๋องเครื่องดื่ม เศษพลาสติก เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ กล่องกระดาษ กล่องเครื่องดื่ม


ลักษณะ : บรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้ซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้


3.ขยะอันตราย


เช่น เข็มฉีดยา แบตเตอรี ถ่านไฟฉาย น้ำมันเครื่องใช้แล้ว


ลักษณะ : ขยะปนเปื้อนหรือมีองค์ประกอบของวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ทำให้เกิดโรค วัตถุกัดกร่อน และวัตถุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


4.ขยะทั่วไป


เช่น ถุงขนมกรุบกรอบ ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ถุงพลาสติกใส่อาหาร


ลักษณะ : ขยะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับการนำกลับมาใช้ใหม่

Shares:
QR Code :
QR Code