คืนชีวิตปกติผู้ป่วยระบบประสาท

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


คืนชีวิตปกติผู้ป่วยระบบประสาท thaihealth


แฟ้มภาพ


          สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทเป็นแห่งแรกในประเทศไทย หน้าที่หลักตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีคลินิกเฉพาะโรคดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม


          นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เป็นโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติเข้าไปทำลายระบบประสาทส่วนกลาง หรือระบบประสาทส่วนปลาย เนื่องจากโรคในกลุ่มนี้เป็นโรคที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ประมาณช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เข้าใจว่าไม่สามารถรักษาได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องทนต่อภาวะทุพพลภาพ เช่น เดินไม่ได้ ตามองไม่เห็น หรือมีความผิดปกติทางจิต จนเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภท แต่เนื่องจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ทางระบบประสาทในปัจจุบัน ทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยรักษาทางห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย


          ทั้งนี้ โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทเป็นโรคที่รักษาได้ แม้จะไม่หายขาด แต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตได้ตามปกติภายใต้การรักษาของแพทย์ ซึ่งบทบาทของศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ มีหน้าที่หลักคือ 1.ดูแลการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติระบบประสาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการหาสาเหตุของการเกิดโรค และนำไปสู่การรักษาที่ถูกต้องด้วยประสิทธิภาพเครื่องมือที่ทันสมัย และความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติงานการตรวจในห้องปฏิบัติการ 2.การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท ทั้งผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลด้วยตนเอง รวมถึงผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆ


          แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การวินิจฉัยโรคดังกล่าวอาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการทำภาพถ่ายทางสมองหรือไขสันหลัง การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโดยการกระตุ้นด้วยไฟฟ้า ปัจจุบันวิทยาการของการตรวจโรคดังกล่าวมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจทางห้องปฏิบัติการ มีการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีความผิดปกติและมีความจำเพาะสูง เป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ป่วยที่จะได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง กลุ่มงานประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยาจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินการตรวจสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยทั้งในและนอกสถาบันทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2553 จนถึงปัจจุบัน


          นอกจากนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท สถาบันประสาทวิทยา ได้ทำผลงานวิจัยแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเพื่อใช้เป็นศูนย์อ้างอิงทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยคลินิกเฉพาะโรคในศูนย์ความเป็นเลิศฯ ให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เปิดให้บริการทุกศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยจะรับเฉพาะผู้ป่วยนัดเท่านั้น สำหรับการทำงานของห้องปฏิบัติการ ให้บริการตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00-12.30 น.

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ