คิดอย่างไร… ไม่ให้เครียด

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


คิดอย่างไร... ไม่ให้เครียด thaihealth


แฟ้มภาพ


ความคิดของคนเรานี่แหละเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดความเครียดได้ง่าย ดังนั้นหากรู้จักคิดให้เป็น ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะเลย


วิธีคิดที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้น ได้แก่


1. คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มากขึ้น อย่าเอาความคิดส่วนตัวเที่ยวไปวัดหรือตัดสินความถูกผิดของผู้อื่น อย่าเอาแต่จับผิดผู้อื่นหรือตัวเองตลอดเวลา รู้จักปล่อยวาง ผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภัย ลดศักดิ์ศรี ทิฐิมานะ ลืมมันไปเสียบ้าง แล้วความเครียดจะน้อยลง หรือไม่มีความเครียดเลย


2. คิดอย่างมีเหตุผล อย่าเป็นคนหูเบา เชื่ออะไรง่ายๆ แล้วเก็บมาคิดวิตกกังวลเป็นทุกข์ เป็นร้อน พยายามใช้เหตุผล ไตร่ตรองให้รอบคอบต่อเรื่อง หรือปัญหาต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง


3. คิดหลายๆแง่มุม การมองหรือคิดอะไรด้านเดียวมักขาดทุน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงต้องมองและคิดให้รอบด้าน จะได้เข้าใจเหตุการณ์ตามความเป็นจริงจิตใจจะได้ไม่ทุกข์


4. คิดแต่เรื่องดีๆ แม้ชีวิตจะมีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันอยู่เสมอ แต่เราไม่จำเป็นจะต้องจดจำแต่เรื่องร้ายๆ หรือเรื่องทุกข์ ผิดหวัง สิ่งดีๆในชีวิตต่างหากที่ควรจดจำและระลึกถึงบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คำชมเชยที่ได้รับความมีน้ำใจของเพื่อน ฯลฯ เพื่อจะได้มีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่อไป


5. คิดถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากนัก เปิดใจรับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิด หรือปัญหาของผู้คนในสังคมบ้าง บางทีคุณอาจจะพบว่าปัญหาที่ตัวเอง เจอะเจอนี้ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่นๆ แล้วหากคุณสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้บ้าง จิตใจก็จะเกิดปีติสุข


อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักกับการเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิมๆ ที่เคยชิน แต่ถ้าได้ฝึกบ่อยๆ เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะความคิดในทางบวกที่ทำให้คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น


  

Shares:
QR Code :
QR Code