คาด 4 ปัญหาทำสุขภาพจิตคนไทยแย่

การเลียนแบบในทางที่ผิด

 

คาด 4 ปัญหาทำสุขภาพจิตคนไทยแย่

 

 

          เมื่อวันที่ 3 ม.ค. นพ.อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์สุขภาพจิตปี 2554 ว่า 1.สภาวะสุขภาพจิตที่มีแนวโน้มดีขึ้น คือความเครียดทางการเมือง ในช่วง เม.ย.-พ.ค. 2553 อารมณ์ทางการเมืองประชาชนที่รุนแรงมีสัดส่วนสูงมาก และทรงตัวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ซึ่งจะมีแนวโน้มลดลงจนอยู่ในภาวะปกติด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่รวมใจคนไทยในการเผชิญวิกฤติ ด้านคุณภาพชีวิตก็มีแนวโน้มดีขึ้นจากการดำเนินงานของ สธ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ลดปัจจัยลบ เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ อุบัติเหตุ และเพิ่มปัจจัยด้านบวก เช่น การออกกำลังกาย การระมัดระวังเหตุที่มีผลร้ายต่อสุขภาพ และด้านพัฒนาการเด็กก็มีแนวโน้มดีขึ้น โดยปี 2554 จะเป็นปีแรกที่ร่วมใช้นโยบายให้มีไอโอดีน ในเกลือบริโภค และเครื่องปรุงอาหารต่าง ๆ ควบคู่กันไปกับการให้ไอโอดีนเสริมกับหญิงตั้งครรภ์และเด็กในพื้นที่ที่มีปัญหา ซึ่งจะทำให้เด็กที่คลอดและอยู่ในช่วงพัฒนาการ 0-2 ปีแรกได้รับผลโดยตรง

 

          อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า 2.สถานการณ์สุขภาพจิตที่มีแนวโน้มควบคุมได้ เนื่องจากรัฐมีแนวโน้มในการที่จะเอาจริงเอาจังในปัญหาสังคมต่าง ๆ โดยเฉพาะความรุนแรงในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ทำให้มีการพัฒนากลไก และมาตรการในการแก้ไขปัญหาซึ่งจะส่งผลให้ในปีหน้า แม้ปัญหาจะยังคงรุนแรงแต่ก็จะได้รับการแก้ไข ทำให้ไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นหรืออยู่ในภาวะทรงตัว

 

          นพ.อภิชัย กล่าวอีกว่า 3 สถานการณ์สุขภาพจิตที่มีแนวโน้มแย่ลง ได้แก่ 1.ปัญหาจากสื่อใหม่ คือ อินเทอร์เน็ตที่ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้นเรื่อย ๆ แต่กลับควบคุมได้ยากทำให้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อสุขภาพจิตมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการเลียนแบบในทางที่ผิด เรื่องยาเสพติด เรื่องเพศ การใช้ความรุนแรง การฆ่าตัวตาย 2.ปัญหายาเสพติดจากสถิติการจับกุมและการบำบัดล้วนแต่แสดงถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องจนมีความหวั่นวิตกว่าจะกลับไปเหมือนก่อนยุคทำสงครามยาเสพติด 3.ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีจากการติดตามข่าวพบว่าการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังเป็นข่าวสำคัญอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของปัญหานี้ และ 4.ปัญหาการฆ่ากันตายในขณะที่ปัญหาการฆ่าตัวตายของประเทศไทย อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ และมีแนวโน้มค่อย ๆ ดีขึ้น แต่ปัญหาการฆ่ากันตายกลับเพิ่มขึ้นโดยตลอด

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

 

 

update : 04-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

 

Shares:
QR Code :
QR Code