คาดท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เพิ่ม 30%

 

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ประเมินสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ เป็นช่วงที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่าปีที่ผ่านมา คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 30% จากปีก่อน

และจากการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ในระดับสูงกว่าปกติมาก ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีแผนในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในช่วงสงกรานต์ถึง 39% โดยส่วนใหญ่เป็นการเดินทางไปภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ รองลงมาได้แก่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้นักท่องเที่ยวอีก 7% มีแผนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงเทศกาลสงกรานต์

นางปิยะมาน เตชะไพบูลย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า การประกาศวันหยุดเพิ่มอีก 1 วันของรัฐบาลเป็นการช่วยให้นักท่องเที่ยวเพิ่มวันเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ไม่ได้มีผลกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มที่จะเดินทางไปต่างประเทศมีการวางแผนล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3-6 เดือนแล้ว และจากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว Outbound เริ่มเตรียมกลยุทธ์ในการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตามจากการที่ธุรกิจท่องเที่ยวมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะจีน และอินเดียยังคงเพิ่มขึ้น ปัญหาความขาดแคลนมัคคุเทศก์และบุคลากรยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้สามารถรองรับกับการเติบโตนี้ ได้ทัน

ในส่วนของภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ประกาศให้เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (MICE City) จะเห็นได้ว่ามีทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาเข้ามาค่อนข้างมาก ผนวกกับนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเปิดเที่ยวบินตรงจากเซี่ยงไฮ้ และการเตรียมการเปิดศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษกจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้มีกลุ่มสัมมนาและดูงานของส่วนราชการต่างๆเข้ามามากขึ้นด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่าปีนี้เชียงใหม่มีการเติบโตขึ้นถึงกว่า 30%

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายตลาดในประเทศสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า เนื่องจากปีที่ผ่านมามีวิกฤตอุทกภัยทำให้คนไทยชะลอการเดินทาง ในขณะที่ปีนี้รัฐบาลมีนโยบายรถคันแรก ทำให้เกิดการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวคนไทยเดินทางกันเองโดยจองบริการทางการท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ซึ่งมักจะเป็นผู้ประกอบการในต่างประเทศ  ทำให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะศึกษาประเด็นนี้อย่างจริงจังเพื่อให้รายได้ทางการท่องเที่ยวหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Shares:
QR Code :
QR Code