คอนเสิร์ต เปิดพรหมแดนใจ

          คอนเสิร์ต "เปิดพรมแดนใจ" และ "ช็อป ชิม แชร์" ความสุขรวมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิ.ย.ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิ.ย. 57 นี้นั้น ทางมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (มพด.) ได้จัดพื้นที่สร้างสรรค์ สำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติ


/data/content/24518/cms/e_fhjlmstw2369.jpg


          กิจกรรมภายในงานนั้น ทาง มพด. แย้มมาว่า มีพื้นที่ในการเล่น ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ในการส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และทักษะชีวิตร่วมกับเด็กไทยทุกกลุ่มอื่นๆ พื้นที่สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือที่สร้างการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ต่างฐานะ ต่างความคิด


/data/content/24518/cms/e_efhltuvy1268.jpg


         ในงานนี้จะมีคอนเสิร์ตแห่งการเรียนรู้ความแตกต่างของเด็กกลุ่มเป้าหมายหลายเชื้อชาติ ทั้ง ไทย ( ชาติพันธุ์ต่างๆ ) มลายู พม่า กัมพูชา นำทีมโดยวงอีสฟุตบาท และเรียนรู้วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกิน และการแต่งกายต่างๆ ลบความอคติในใจใส่ความงดงามที่หลากหลายเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่ทุกชาติพันธุ์


        สถานที่จัดงาน  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กสันติคาม มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ซอยแบริ่ง2 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 8 มิ.ย. 57 เวลา 11.00 – 16.30 น.


        อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่     http://bit.ly/1kl6eXr


 


 


        ที่มา: เว็บไซต์มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก

Shares:
QR Code :
QR Code