ความเร็วคร่าชีวิต ลดความสูญเสียอย่างไร

     รณรงค์ความปลอดภัยด้วยการลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ พร้อมหนุนการสวมหมวกนิรภัย ก้าวสู่ความปลอดภัยทางถนนรับ AEC


/data/content/26553/cms/e_bdfginpqrv16.jpg


     สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) โดยนายพรหมมินทร์ กัณธิยะ (ผอ.สคอ.) ร่วมการประชุมวิชาการวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 จัดโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ในหัวข้อ "ความเร็วคร่าชีวิต..จะยกระดับความปลอดภัยทางถนน..ลดวิกฤตความสูญเสียอย่างไร" โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเวทีเสวนา ได้แก่ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ ผู้อำนวย/data/content/26553/cms/e_cehirtu12357.jpgการสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก พล.ต.ต.สมชาย เกาสำราญ ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการแผนงานศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช ผู้จัดการมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว น.ส.อบพรรณิภา พงษ์กิ่ง ผู้ประสบเหตุ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ดำเนินรายการโดย คุณชนาธิป ไพรพงศ์ จากสถานีโทรทัศน์ Thai PBS


     สำหรับการเสวนาครั้งนี้ทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้มีนโยบายดำเนินการแก้ไขป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน ในปี 2558 ที่จะร่วมขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศ คือ 1. รณรงค์ความปลอดภัยด้วยการลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ 2. รณรงค์ความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 % 3. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก และ 4. รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนสู่ AEC นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลดความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะ


 


 


     ที่มา: สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)


     ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code