ความเชื่อผิดๆ ของนักสูบบุหรี่ไทย

 ความเชื่อผิดๆ ของนักสูบบุหรี่ไทย

 

            ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เปิดเผยผลการวิจัยของ รศ.บุบผา ศิริรัศมีและคณะ แห่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ตีพิมพ์ในวารสารโทแบคโก คอนโทรล ฉบับเดือนธันวาคม 2553 ที่พบว่า เกือบครึ่งหนึ่งของนักสูบบุหรี่ไทย เชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนมีอันตรายน้อยกว่า และหนึ่งในสามเชื่อว่า บุหรี่ที่มีเมนทอลปลอดภัยกว่า

 

การวิจัยทำโดยการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่จำนวน 1,370 คน ที่สูบหรือเคยสูบบุหรี่รสอ่อน และเมนทอล ผลพบว่า  42.7% เชื่อว่า บุหรี่รสอ่อนปลอดภัยกว่า 52.8% เชื่อว่าทำให้เลิกสูบบุหรี่ได้ง่ายกว่า และ 58.8% เชื่อว่าบุหรี่รสอ่อนมีควันนุ่มกว่า ขณะที่ 38.9% ของคนที่สูบบุหรี่เชื่อว่า บุหรี่รสเมนทอลปลอดภัยกว่า และ 61.7% เชื่อว่าควันนุ่มกว่า       การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกพบว่า ความเชื่อที่ว่าบุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอลปลอดภัยกว่า สัมพันธ์กับความเห็นที่ว่าบุหรี่ทั้งสองประเภทนี้มีควันนุ่มกว่า

 

ความเชื่อผิดๆ ของนักสูบบุหรี่ไทย

 

            ศ.นพ.ประกิต กล่าวว่า ความเชื่อของนักสูบบุหรี่ไทยที่ว่า บุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอลปลอดภัยกว่า เป็นความเชื่อที่ผิด โดยงานวิจัยพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อนจะปรับพฤติกรรมการสูบ โดยการสูดควันเข้าลึกและกลั้นหายใจนานขึ้น เพื่อให้ร่างกายได้รับนิโคตินเท่าเดิม สำหรับผู้สูบแต่ละคน ในขณะที่เมนทอลทำให้ปลายประสาทหลอดลมชา ทำให้ลดความระคายเคืองจากควันบุหรี่ลง ทำให้สูดควันบุหรี่เข้าปอดมากขึ้น ผลสุดท้ายทำให้ร่างกายรับสารพิษจากควันบุหรี่ในจำนวนเท่าเดิม การติดตามศึกษาระยะยาวพบว่า ประชากรที่สูบบุหรี่รสอ่อนและบุหรี่ที่ผสมเมนทอล ไม่ได้มีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าประชากรกลุ่มที่สูบบุหรี่รสธรรมดา

 

            และงานวิจัยยังพบว่า ผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อน ไม่ได้มีอัตราการเลิกบุหรี่ที่สูงกว่าผู้สูบบุหรี่รสธรรมดา เหตุผลน่าจะมาจากแรงจูงใจที่จะเลิกสูบบุหรี่ในผู้ที่สูบบุหรี่รสอ่อนมีน้อย เนื่องจากความเชื่อที่ว่า บุหรี่รสอ่อนปลอดภัยกว่า ทำให้มีความคิดที่จะเลิกสูบน้อยกว่า

 

            จากเหตุผลที่กล่าวมา อนุสัญญาควบคุมยาสูบองค์การอนามัยโลก จึงแนะนำให้ประเทศต่างๆ ออกกฎหมายห้ามบริษัทบุหรี่พิมพ์คำว่าไลท์ หรือไมล์ดบนซองบุหรี่ ซึ่งประเทศไทยได้ออกประกาศนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2549 จึงขอสื่อสารถึงผู้ที่สูบบุหรี่ว่า ทางที่ดีที่สุด คือ การเลิกสูบบุหรี่ ไม่ใช่หันไปสูบบุหรี่รสอ่อน หรือบุหรี่ผสมเมนทอล

 

 

 

 

 

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

 

 

update : 09-12-53

อัพเดทเนื้อหาโดย :  ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code