ความสุข…สุขของคนดอนแก้ว

ออกอากาศ วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

 

             รอยยิ้มของเด็กๆ ในตำบลดอนแก้ว เป็นแรงบันดาลใจให้ ลานนา คัมมินส์ ออกเดินทางตามหาความสุข…สุขในแบบของคนดอนแก้ว ที่ไม่ต้องมีเงินทองมากมาย แต่ทุกคนก็มีความสุขได้เหมือนๆ กัน

ความสุข…สุขของคนดอนแก้ว

 

             สุขแรก สุขในบ้านเป็นความสุขที่อยากอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบทอดภูมิปัญญาล้านนาให้คงอยู่ ด้วยการนำความรู้ผะหญาล้านนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเยาวชน รวมถึงผู้สนใจ อาทิ ด้านแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรพื้นบ้าน ด้านวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะป้องกันตัว ด้วยการร่ายรำต่างๆ เช่น รำข่วงเจิง และ การฟ้อนดาบที่มีท่วงท่างดงาม

ความสุข…สุขของคนดอนแก้ว

 

             นอกจากนี้ลานนา คัมมินส์ ยังได้พบกับความสุขของ อดีตผู้ช่วยพยาบาลที่ผันชีวิตการทำงานประจำ มาดูแลครอบครัว และให้บริการห้องอบสมุนไพร เป็นงานอดิเรก โดยได้นำวิชาแพทย์แผนไทยมาประยุกต์ใช้กับความรู้ด้านเภสัชกรรม และการผดุงครรภ์ ที่เรียนมาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน

ความสุข…สุขของคนดอนแก้ว

 

             สุขต่อมา สุขจากกองขยะ เป็นความสุขที่เกิดจากจิตสำนึกของชาวบ้านในตำบลดอนแก้ว ที่มีส่วนร่วมในการลดปัญหาขยะล้นเมือง โดยเริ่มจากการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน อาทิ การคัดแยกขยะเปียก และขยะย่อยสลายได้ไปทำปุ๋ยหมัก เพื่อบำรุงดิน หรือการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังมีการรวมกลุ่มจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลเพื่อชุมชน สำหรับให้บริการรับฝากขยะ ซึ่งรายได้จากขยะก็จะนำไปพัฒนาชุมชนต่อไป

ความสุข…สุขของคนดอนแก้ว

             และสุขสุดท้าย สุขจากใจ…จิตอาสา เป็นความสุขที่คนในชุมชนมีให้กัน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ขอเพียงผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อให้เขาเหล่านั้นสามารถดูแลตัวเองได้ ก็นับว่าเป็นการตอบแทนความเสียสละของกลุ่มจิตอาสาที่มีให้ และเมื่อผู้ใหญ่ในชุมชนมีใจเสียสละ จึงเป็นแบบอย่างให้เยาวชนในชุมชน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ด้วยการเป็นอาสาสมัครพิทักษ์อาหารปลอดภัย กับบทบาทสายลับสุมตรวจความสะอาดของร้านอาหาร ตลาดสด หรือร้านของชำ เพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะที่ดี

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

update 26-02-53

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

 

 

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code