ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุ

ที่มา : มูลนิธิหมอชาวบ้าน


ความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุความสุขที่ไม่ต้องพึ่งวัตถุ thaihealth


แฟ้มภาพ


ในโลกนี้เรายังมีความสุขอีกรูปแบบหนึ่ง  ซึ่งอาจเรียกว่า  ความสุขแบบประณีต (Subtle Happiness) ซึ่งมักเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาวัตถุ  ใช้เงินน้อยมากหรือไม่ต้องใช้เงินประกอบเลย  ความสุขกลุ่มนี้เป็นความสุขที่อยู่รอบตัว ใกล้ๆเรานี้เอง  และสามารถไขว่คว้าหาได้ง่ายในชีวิตประจำวัน


1.ความสุขจากสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัว


ครอบครัวเป็นหน่วยที่เล็กที่สุขของสังคม  แต่ก็มีความสำคัญที่สุดเพราะเป็นพื้นฐานของการเพาะบ่ม และพัฒนาการของคนในครอบครัว ครอบครัวที่อบอุ่น  พ่อกับแม่จะต้องมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน  และมีเวลาเอาใจใส่ดูแลเด็กๆ  มีการพูดคุย  มีกิจกรมร่วมกันเช่นทานข้าวด้วยกัน  สันทนาการร่วมกัน  ออกกำลังกายร่วมกัน  มีการสัมผัสทางกาย  มีการโอบกอด และผูกพันซึ่งกันและกัน  สังคมไทยทุกวันนี้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง  บางบ้านกลายเป็นบ้านที่ “เงียบเหงา” เพราะครอบครัวแตกแยก  หรือลูกหลานแยกไปอยู่ที่อื่นหมด


2.ความสุขจากการสังสรรค์ในหมู่มิตรสหาย


การมีสังคม  เป็นปัจจัยที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ มาตั้งแต่โบราณกาล  ผู้สูงอายุจำนวนมาก  เมื่อพ้นจากวัยทำงานไปแล้ว  เกิดอาการซึมเศร้า, เหงา, รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า เพราะไม่มีสังคม การได้พูดคุยเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ และเป็นเรื่องจำเป็น  คนในสังคมเมืองทุกวันนี้  นิยมการสังสรรค์แบบจำลอง (Virtual) โดยใช้ Social Media ก็เป็นวิวัฒนาการใหม่ๆของการสังสรรค์


3.ความสุขจากการทำงานอดิเรก


 งานอดิเรกนั้นอาจมีตั้งแต่การปลูกต้นไม้  การเล่นดนตรี  การเล่นกีฬา  หรือกิจกรรมอื่นๆแล้วแต่ความถนัด  ถือเป็นการพัฒนาสมองซีกขวา  ซึ่งดูแลด้านสุนทรียภาพของชีวิต  ทำให้เกิดความผ่อนคลาย  ลดความเครียด  และทำให้เกิดความสุขตามมา


4.ความสุขจากการทำสิ่งยากๆให้สำเร็จ


การทำสิ่งยากๆบางอย่าง  เช่น  การวาดภาพ  การเขียนนวนิยาย  การเรียนภาษา  การฝึกใช้คอมพิวเตอร์  เรื่องเหล่านี้เมื่อทำให้สำเร็จจะเกิดความภาคภูมิใจ  นอกเหนือจากนั้น  ยังทำให้เห็นผลประโยชน์แก่หน้าที่การงานและสังคม  รูปวาดหรือผลงานประติมากรรมบางชิ้น  ศิลปินต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำได้สำเร็จ  คุณค่าของหลายๆเรื่องในโลกนี้  เกิดจากความที่ “ทำยาก” และ “หายาก”


5.ความสุขจากการช่วยเหลือผู้อื่น


การช่วยเหลือผู้อื่นมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆ เช่น แง้มประตูไว้ให้  ช่วยบอกทางนักท่องเที่ยว  ช่วยคนแก่ข้ามถนน  ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น  การบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณะประโยชน์  เหมือนที่คุณบิลล์ เกต  เจ้าของบริษัท Microsoft ช่วยเหลือคนยากจนในอัฟริกา  กิจกรรมเหล่านี้  ทำให้เรารู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ  เพราะได้มีส่วนทำให้เพื่อนมนุษย์ได้มีความเอื้ออาทรต่อกัน  สังคมไม่ทอดทิ้งกัน


6.ความสุขจากการทำสมาธิภาวนา


ความสุขจากการทำสมาธิภาวนา  อาจเริ่มง่ายๆจากการนั่งอยู่คนเดียวเงียบๆ  ในที่เย็นๆ  สวดมนต์ในบทสวดที่มีคติสอนใจ  ไปจนถึงการทำสมาธิภาวนา  ซึ่งเป็นความสุขที่ยากจะอธิบายว่าเป็นอย่างไร  เป็นทั้งความรู้สึกเบาสบาย  สมองโปร่งโล่ง  กล้ามเนื้อส่วนต่างๆอยู่ในสภาวะผ่อนคลาย  เป็นความปิติที่ล้วนต้องทดลองทำโดยตนเอง

Shares:
QR Code :
QR Code