ความรู้เบื้องต้นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย

ที่มา : คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย


ความรู้เบื้องต้นระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย thaihealth


แฟ้มภาพ


การระมัดระวังการเกิดไฟไหม้ เป็นสิ่งที่หลายคนย้ำคิดย้ำทำ ก่อนที่จะออกจากบ้าน หรือก่อนเข้านอน อยู่เป็นประจำ เนื่องจากเปลวไฟ สามารถทำลายล้างทรัพย์สินและชีวิตได้ในชั่วพริบตาเดียว วันนี้เรามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย มาฝากกัน


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในบ้านพักอาศัย


1.ก่อนเข้าพักอาคาร ควรศึกษาเรื่องตำแหน่งบันไดหนีไฟ  เส้นทางหนีไฟ  ทางออกจากตัวอาคาร  การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย  เช่น อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน  อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ  และอุปกรณ์อื่นๆ รวมทั้งศึกษาคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยจากเพลิงไหม้ และการหนีไฟอย่างละเอียด


2.ขณะอยู่ในอาคาร ควรหาทางออกฉุกเฉิน 1-2 ทาง ที่ใกล้ห้องพัก  ตรวจสอบดูว่า ทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อค  หรือมีสิ่งกีดขวาง   และสามารถใช้เป็นเส้นทางออกจากภายในอาคารได้อย่างปลอดภัย  ให้ศึกษาเส้นทางและระยะทางโดยเริ่มจากห้องท่านสู่ทางหนีฉุกเฉินได้  ถึงแม้ว่า ไฟฟ้าจะดับ  หรือทางเดินปกคลุมไปด้วยควันไฟ


3.ก่อนเข้านอน ควรวางกุญแจห้องพัก  ไฟฉายฉุกเฉิน  และหน้ากากป้องกันไอร้อน และควันพิษ(ถ้ามี) ไว้ใกล้กับเตียงนอน  ถ้าเกิดเพลิงไหม้จะได้นำกุญแจ และเครื่องช่วยในการหนีไฟดังกล่าว ใช้ได้ทันที  อย่ามัวเสียเวลากับการเก็บสิ่งของ  และควรเรียนรู้และฝึกซ้อมการเดินภายในความมืด


4.เมื่อต้องประสบเหตุเพลิงไหม้ ถ้าเพลิงนั้นอยู่ในสภาพที่สามารถดับได้  ให้คนดับเพลิงนั้นทันที ถ้าไม่สามารถดับได้ให้หาตำแหน่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  เปิดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  จากนั้นให้หนีจากอาคารตามทางหนีไฟแล้วโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิงทันที


5.เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้รีบหาทางหนีออกจากอาคารตามทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดทันที


6.ถ้าเพลิงไหม้ในห้อง ภายในอาคาร ให้หนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที  และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารเพื่อโทรศัพท์แจ้งหน่วยดับเพลิง


7.ถ้าเพลิงไหม้นอกห้อง ภายในอาคาร ก่อนจะหนีออกมาให้วางมือบนประตู  หากประตูมีความเย็นอยู่ค่อยๆ เปิดประตูแล้วหนีไปยังทางหนีไฟฉุกเฉินที่ใกล้ที่สุด


8.ถ้าเพลิงไหม้อยู่บริเวณใกล้ๆ ประตูจะมีความร้อน  ห้ามเปิดประตูเด็ดขาด ให้รีบโทรศัพท์เรียกหน่วยดับเพลิง  และแจ้งข้อมูลและตำแหน่งที่ท่านติดอยู่ให้ละเอียดชัดเจนมากที่สุด  พร้อมหาผ้าเช็ดตัวชุบน้ำให้เปียกๆ ปิดทางเข้าควัน ปิดพัดลม  และเครื่องปรับอากาศ  ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทางช่องหน้าต่าง


9.เมื่อต้องเผชิญกับควันไฟที่ปกคลุม ให้ใช้วิธีคลานต่ำหนีไปยังทางฉุกเฉิน  เพราะอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่ด้านล่าง (เหนือพื้นห้อง) นำกุญแจห้องไปด้วย หากหมดหนทางหนี จะได้สามารถกลับเข้าห้องพักได้


10.การหนีออกจากตัวอาคาร อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้อย่างเด็ดขาด เพราะลิฟท์จะหยุดการทำงานเนื่องจากไม่มีกระแสไฟฟ้า  และไม่ควรใช้บันไดภายในอาคาร หรือบันไดเลื่อน  เนื่องจากบันไดเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันไฟและเปลวไฟได้  ให้ใช้บันไดหนีไฟภายนอกอาคารเท่านั้น

Shares:
QR Code :
QR Code