ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก

เรื่องโดย เทียนทิพย์ เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th


ภาพโดย  ปารมี ขันธ์แก้ว  Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth


หากค้นหาคำว่า “ความรุนแรงในครอบครัว” ในเว็บไซต์กูเกิ้ล พบว่า มีผลลัพธ์ของการค้นหาถึง 24,200,000 ผลลัพธ์ นับว่า ความรุนแรงในครอบครัว เป็นสิ่งที่คนพูดถึงอยู่จำนวนไม่น้อย คงต้องยอมรับว่า ความรุนแรงในครอบครัว เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบบ่อยในสังคม และรู้หรือไม่ว่า  3 ใน 4 ของผู้เสียหายถูกกระทำซ้ำและทวีความรุนแรง


องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี  เป็นวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล  โดยทั่วโลกได้มีการใช้สัญลักษณ์ริบบิ้นสีขาวแสดงออก เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว และเนื่องในโอกาสนี้เอง มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และวันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก” พร้อมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “Museum of First Time” รูปแบบออนไลน์


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth


นายจะเด็จ เชาว์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวถึงที่มาของการจัดกิจกรรมรณรงค์ในครั้งนี้ว่า ในปีนี้ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ได้ร่วมกับ สสส. และวันเดอร์แมน ธอมสัน ประเทศไทย ในการจัดทำแคมเปญร่วมกัน ซึ่งเป็นแคมเปญที่เกิดจากปัญหาของผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวและในบ้าน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อเรียนรู้และหาทางออกร่วมกัน เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้น


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth


นางสาวรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่จะได้สื่อสาร ย้ำเตือนถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งไม่ใช่ปัญหาทางกายเท่านั้น แต่รวมทั้งผลกระทบทางด้านจิตใจอีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิต และยังขัดขวางการมีสุขภาวะดีในชีวิตทั้ง 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม


สสส. รณรงค์ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งถือเป็นปัจจัยร่วมที่ทำให้ผู้หญิงถูกกระทำความรุนแรง โดยความรุนแรงในครอบครัวที่มีต่อเด็กและผู้หญิง 80% เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะมีฤทธิ์ทำให้ผู้ดื่มขาดสติ จนอาจเป็นเหตุทำให้เกิดการกระทบกระทั่งในครอบครัว ซึ่งปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี 4 มิติ ได้แก่ 1.ทำลายสุขภาพ  2.เสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุ 3.เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และ4.ความรุนแรงในครอบครัว


นางสาวรุ่งอรุณ ยังกล่าวต่ออีกว่า ความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่เกิดกับเพศหญิง แม่ ภรรยา และลูก และถ้าเกิดครั้งแรกก็จะมีครั้งต่อไป ดังนั้น เราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ ให้เขามีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกกระทำความรุนแรง


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth


ด้าน นางสาวจรีย์  ศรีสวัสดิ์  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมภาคีเครือข่าย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล กล่าวถึงผลสำรวจที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลได้สำรวจ ว่า สถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19  โดยพฤติกรรมความรุนแรงในครอบครัว 5 อันดับแรก ได้แก่ พูดส่อเสียด เหยียดหยาม ดูถูก ด่าทอ, ทำท่าทีห่างเหิน ไม่รับผิดชอบต่อคนในครอบครัว, ทำให้อาย ประจาน,ทำร้ายร่างกาย และคบชู้


โดย 31.4 % พบว่า ปัจจัยกระตุ้นมาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในขณะที่การเกิดเหตุการณ์รุนแรงซ้ำ เกิดขึ้นถึง 75%  ทั้งยังมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขและเยียวยาปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ดังนี้


1.กลไกรัฐต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น เพราะจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการขอความช่วยเหลือ


2.กลไกการให้ความช่วยเหลือต้องเน้นการปกป้องผู้เสียหาย เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ


3.มีกระบวนปรับทัศนคติการใช้อำนาจเหนือ (ชายเป็นใหญ่) รวมถึงการลดปัจจัยจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยต้องมีการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างจริงจัง


4.รณรงค์ให้ประชาชนรับรู้สิทธิ เข้าถึงสิทธิ มีทางออกในการแก้ปัญหา โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องสนับสนุน และเข้าใจในประเด็นความรุนแรงในครอบครัว


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth


อย่างไรก็ตาม มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลพร้อมช่วยเหลือทั้งทางกฎหมายและการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งติดต่อได้ทาง 02-513-2889 หรือ Facebook “มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล” หรือโทร.สายด่วน 1300


ในโอกาสวันยุติความรุนแรงต่อสตรีสากลนี้ เชิญชวนให้ทุกคนรับชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง “ครั้งแรกของผู้หญิง” หรือ “Museum of First Time”  โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้ที่ www.museumof1sttime.com  


“ครอบครัว” ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน เพราะพื้นฐานของการสร้างครอบครัวนั้นล้วนเกิดจากความรัก และความอยากดูแลประคับประคองซึ่งกันและกันไปตลอดชีวิต อย่าลืมจุดเริ่มต้นของการสร้างความครอบครัว หยุดทำร้ายคนที่รัก หยุดการแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง


สสส.และภาคีเครือข่าย หวังเพียงให้ผู้หญิงที่ถูกทำร้ายกล้าลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิของตัวเอง ตลอดจนหวังให้เกิดสังคมที่มีความเท่าเทียมทางเพศในที่สุด และอยากให้ความรุนแรงในบ้านนั้น จบที่ครั้งแรก เพื่อสุขภาวะที่ดีของทุกคนในครอบครัวและสังคม


ความรุนแรงในบ้าน ให้มันจบที่ครั้งแรก thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code