ความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาใหญ่ วอนรัฐเร่งแก้

ความรุนแรงทางเพศยังเป็นปัญหาใหญ่ วอนรัฐเร่งแก้

โครงการสุขภาวะผู้หญิง จัดเวทีสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงานของโครงการ เปิดเผยผลวิจัยยังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำและความรุนแรงทางเพศ วอนภาครัฐรีบแก้ไข

ทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจทันตแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการสร้างสุขภาวะและลดปัจจัยเสี่ยง รองสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. กล่าวว่าโครงการสุขภาวะผู้หญิงได้รับการสนับสนุนจาก สสส. มาเป็นเวลา 2 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการศึกษาวิจัยและรณรงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านผู้หญิงในสังคม ซึ่งปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน ได้แก่ เรื่องของความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งส่วนหนึ่งอาจถึงขั้นทำให้เกิดการพลั้งมือจนมีผู้เสียชีวิตได้ ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากสามีติดสุราอาละวาดในครอบครัว ทำให้ผู้หญิงต้องป้องกันตัว และปัญหาการถูกคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบจนทำให้ไม่สามารถทำงานตามปกติได้

ทันตแพทย์ ศิริเกียรติ ยังกล่าวอีกว่า 2 ปีที่ผ่านมาทางโครงการสุขภาวะผู้หญิงได้ทำวิจัยในปัญหาดังกล่าว ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ยังไม่มีแนวทางในการคุ้มครองแน่ชัด จึงอยากให้ผลวิจัยของโครงการ ได้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางของพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป

 

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code