ความดีเล็กๆ ของฉัน แรงบันดาลใจจากธรรมราชา

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต


ความดีเล็กๆ ของฉัน แรงบันดาลใจจากธรรมราชา thaihealth


สนับสนุนเด็กและเยาวชนส่งผลงานร้อยแก้ว และร้อยกรอง ในหัวข้อความดีเล็กๆ ของฉันที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา


หลังเปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั้งมัธยมและอุดมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองเข้าประกวดในหัวข้อ "ความดีเล็กๆ ของฉันที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา" ในโครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มุ่งมั่นจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายทอดเรื่องราวความดี โดยมีรัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อตนเองและสังคม พร้อมต่อยอดการเป็นนักเขียนและกวี ล่าสุดจัดพิธีมอบรางวัลและการเสวนาในหัวข้อ "อ่านเป็น เขียนได้ กำไรชีวิต" โดยมีชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557 และ เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ เจ้าของวรรณกรรมสร้างสรรค์ ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2547 จากกวีนิพนธ์ "แม่น้ำรำลึก" เข้าร่วม เยาวชนผู้ชนะการประกวดงานเขียนประเภทร้อยแก้ว ฉัตริน จูงฉัตราภรณ์นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งผลงานเข้าประกวดโดยมีแรงบันดาลใจจากหนังสือ "บันทึกความจงรัก"ของ สสส. และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงทำหน้าที่เป็น "ครู"สอนนักเรียนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ที่ยังคงตราตรึงและจุดประกายความดีเล็กๆ ให้เขาฝันอยากเป็นครูที่ดีในอนาคต


ความดีเล็กๆ ของฉัน แรงบันดาลใจจากธรรมราชา thaihealth


ฉัตริน กล่าวว่า "พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการสอนด้วยความรัก ความเมตตา และด้วยใจที่อยากให้นักเรียนทุกคนของพระองค์ท่านเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมในอนาคต ผมใช้เวลา 2-3 วันในการเขียนเรียงความ พอได้รับรางวัลแล้วรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากครับ เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้ผมมุ่งมั่นที่จะเป็นครูที่ดีในอนาคต การอ่านเป็นการเรียนรู้ที่มีคุณค่าและทำให้เราเติบโตจากภายใน"


ขณะที่ กานดามณี รัตนพล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ชนะการประกวดประเภทร้อยกรอง ถ่ายทอดบทกวีอันงดงามไพเราะที่ได้แรงบันดาลใจในการทำความดีจากการเสด็จฯ ทรงงานตามถิ่นทุรกันดารของรัชกาลที่ 9 และหนังสือ "บันทึกคำจงรัก" ของ สสส.


"ชอบเดินทางไปต่างจังหวัด ในทุกที่ที่ไปเราไปเพื่อความสุขของตัวเอง เหมือนนักเดินทางทุกคนที่ต่างก็แบกสัมภาระที่เพิ่มความสะดวกสบายให้ตัวเอง แต่มีเพียงคนเดียวที่เดินทางไปทุกแห่งหนพร้อมสัมภาระอันหนักอึ้ง เพื่อไปสร้างความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้อื่น ถ้าสังคมไทยมีคนที่ให้โดยไม่หวังผล ดังเช่นรัชกาลที่ 9 สังคมจะสวยงามและเป็นสังคมแห่งการให้อย่างแท้จริง การเดินทางของดิฉันเปลี่ยนแปลงไปนับแต่ได้แรงบันดาลใจจากพระองค์ท่าน ทุกที่ที่เราไปไม่จำเป็นต้องสร้างความดีอันยิ่งใหญ่ แค่ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทำลายธรรมชาติ และส่งต่อการทำความดีให้คนใกล้ตัว เราก็ได้ร่วมกันทำสิ่งดีๆ เพื่อตอบแทนการเป็นลูกที่ดีของพระองค์ท่านแล้วค่ะ" กานดามณีกล่าว


ร่วมซึมซับทุกความประทับใจในเรียงความและบทกวีของเยาวชนในหัวข้อ "ความดีเล็กๆ ของฉันที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา" พร้อมสัมผัสเรื่องราวจากแรงบันดาลใจสู่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เพียงพอในวันที่ "พ่อ" จากไป ได้ทางเฟซบุ๊ก kingrama9 myinspiration

Shares:
QR Code :
QR Code