ควันหลงงานวันเด็ก 2555 จ.สุรินทร์

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก 2555 ที่ผ่านมา โดยได้ร่วมสนับ สนุนอุปกรณ์กีฬา ขนม รวมถึง การจัดกิจกรรมในโรงเรียนเครือข่ายสุรินทร์สร้างสุขรณรงค์งดเหล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการรณรงค์ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในโรงเรียน

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์ ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา ต.ประทัดบุ อ.ปราสาท ได้จัดให้มีการตักบาตรตอนเช้า โดยร่วมกับผู้ปกครองของเด็กๆ  จากนั้นก็มีกิจกรรมการแสดงของเด็กในแต่ละห้อง และรับของรางวัลกันไป โดยทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง ได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และขนม มี ผอ.สุทิศ ขิมทอง เป็นผู้รับมอบ

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

ถัดไปอีกโรงเรียนหนึ่ง แม้นักเรียนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ แต่เด็กๆ ที่นี่รอคอยวันนี้กันมาตลอด เป็นวันที่พวกเขาจะมีความสุขมากกับการทำกิจกรรมกัน โรงเรียนที่ว่าคือ โรงเรียนบ้านสีโค ต.สีโค อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีกิจกรรมหลักในวันนี้คือ การแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียน โดยมีอบต.สีโค เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างบรรยากาศความสนุกสนานภายในงานด้วย สคล.ภ.อีสานล่าง ก็สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และขนมเช่นเคย โดยมี ผอ.พะเอิญ คุ้มวงศ์ เป็นผู้รับมอบสิ่งของ

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์ ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

อีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความสนุกสนานไม่แพ้กัน มีการสร้างบรรยากาศความสนุกสนานด้วยวงโปงลางของโรงเรียน อีกทั้งมีฝรั่งเข้ามาร่วมสนุกด้วย โรงเรียนที่ว่านี้คือ โรงเรียนบ้านโคกทม ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ “โรงเรียนเครือข่ายสุรินทร์สร้างสุข รณรงค์งดเหล้า” กิจกรรมมีการเล่นโปงลาง กินวิบาก ชักเย่อระหว่างเด็กนักเรียนกับเขยฝรั่ง เกมสนุกสนานอีกมากมายแจกของรางวัลเพียบ การจัดโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารเด็กๆ และผู้เข้าร่วมทุกคน สคล.ภ.อีสานตอนล่าง สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา และขนมตามเคย โดย ผอ.ศุภชัย ลวดเงิน เป็นผู้รับมอบสิ่งของ 

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์ ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

โรงเรียนบ้านนาวอง ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ กิจกรรมหลักมีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น มีผู้ปกครองร่วมงานกว่า 100 คน บรรยากาศมีความสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง สคล.ภ.อีสานตอนล่าง สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาและขนม

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์  

โรงเรียนที่มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่อีกโรงเรียนหนึ่งคือ โรงเรียนมัธยมศรีสำเภาลูน  ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน 5 โรงเรียน กิจกรรมหลักๆ มีการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล และกิจกรรมเยาวชนทู บี นัมเบอร์วัน การแจกรางวัล การทำโรงทานชั่วคราวเพื่อเลี้ยงอาหารเด็กๆ และผู้เข้าร่วมงานได้อิ่มหนำสำราญกันทุกคน

ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์ ควันหลงงานวันเด็ก จ.สุรินทร์

สุดท้ายในการจัดกิจกรรมวันเด็ก หลังจากที่เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดให้แล้วก่อนหน้านั้น ก็มาถึงวันที่มีการจัดแบบยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 14 ม.ค. เพื่อให้เด็กๆ ได้มีโอกาสเที่ยวชมงานอีกวันหนึ่ง การจัดที่นี่ทางศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์อย่างเต็มที่ ของแจกเต็มที่ คือ การจัดงานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นประจำทุกปีที่ทางมหาวิทยาลัยฯต้องจัด เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ รับของรางวัลมากมาย โดยมีซุ้มของนักศึกษาแต่ละคณะร่วมกันจัดเต็มที่ ทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปสนับสนุน ทาง สคล.ได้จัดเก็บข้อมูลในแต่ละพื้นที่ด้วยทั้ง 6 พื้นที่ๆ ละ 100 ชุด รวม 600 ชุด และจะมีการประชุมสรุปข้อมูลกันอีกครั้ง
 

เรื่อง: ธงชัย พูดเพราะ 
ที่มา: สำนักงานเครื่องข่ายองค์กรงดเหล้า

  

Shares:
QR Code :
QR Code